Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 november 2008, SKGZ2008.01378

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 november 2008
Datum publicatie: 5 april 2011

Geneeskundige zorg, eerstelijns psychologische zorg, niet GZ psycholoog, telefonische toezegging, BIG geregistreerd, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen