Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 januari 2020, 2019064919, SKGZ201901979

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 januari 2020
Datum publicatie: 23 januari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Geneeskundige zorg, fysiotherapie en oefentherapie bij twee zorgaanbieders, doelmatigheid
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 en Bijlage 1 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019