Logo

Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Uitspraken zoeken
Gepubliceerd op: 13-03-2019

Advies Zorginstituut Nederland, 6 december 2018, 2018056801, SKGZ201801433.pdf

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Belqië, medisch-specialistische zorg, spondylodese, indicatie ...

Openen

PDF | 0.29MB | Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op: 13-03-2019

Advies Zorginstituut Nederland, 31 januari 2019, 2019000100, SKGZ201800651.pdf

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hulphond, clausule machtiging ...

Openen

PDF | 0.35MB | Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op: 13-03-2019

Advies Zorginstituut Nederland, 14 januari 2019, 2018065106, SKGZ201800597.pdf

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddel, Zyprexa Velotab 15 mg Smelttablet, preferentiebeleid, medische noodzaak, terugwerkende kracht ...

Openen

PDF | 0.26MB | Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op: 13-03-2019

Bindend advies GcZ, 6 maart 2019, SKGZ201801598.pdf

Premie, premieachterstand, afmelding CAK, verjaring, natuurlijke verbintenis, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2019, artikel 34a en paragraaf 3.3 Zvw, en artt. 3:307, 3:317, 6:3, 6:4 en 6:131 BW, verzoek toegewezen ...

Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Meld u aan

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Klacht indienen