Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Algemeen burgerlijk (proces)recht

Heeft een verzekeraar onterecht een uitkering gedaan? Dan kan de verzekeraar deze proberen terug te vorderen. Soms moet een verzekeraar de kosten van zorg vergoeden, ook al dekt de verzekering de zorg niet. Bijvoorbeeld als de verzekeraar een toezegging heeft gedaan.

Aantal resultaten: 198

Resultaten 101 - 110

Bindend advies GcZ,­ 22 september 2010,­ SKGZ2010.00471

Premie, premieachterstand, inhouding op uitkering, girale betaling, tijdstip creditering, viermaandswaarschuwing, aanmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2010, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, art. 6:114 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 september 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 22 september 2010,­ SKGZ2010.01122

Fraude, buitenlandnota, beƫindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting CIS te Zeist, vordering onderzoekskos-ten, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artikel 6:238 lid 2 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 22 september 2010,­ SKGZ2010.00185

Mondzorg, partiele prothese, materiaal- en techniekkosten, beweerdelijk gewekt vertrouwen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 22 september 2010,­ SKGZ2010.00285

Opzegging bij niet ontvangen aankondiging premieverhoging, niet kunnen inroepen zorg, financiƫle vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 7, 16 e.v. Zvw, artt. 3:37 en 7:933 BW, voorwaarden aanvullende verzekering 2009 en 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 21 oktober 2009,­ SKGZ2009.00568

Terugvordering no-claimteruggave 2007, DBC-traject, (kosten) dagvaarding, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 22 en 23 Zvw,2.18 en 2.19 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2009
Datum publicatie: 16 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 november 2010,­ SKGZ2009.02398

Hulpmiddelenzorg, siliconen vingerprothese, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub a en 2.8 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, Verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 november 2010
Datum publicatie: 15 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 november 2010,­ SKGZ2010.00121

Ingangsdatum zorgverzekering, beweerdelijke telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 2 en 5 Zvw, Verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 november 2010
Datum publicatie: 15 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 november 2010,­ SKGZ2010.00155

Buitenland, zuurstof, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 lid 1 sub u (oud) en 2.27 (oud) Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, Verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 november 2010
Datum publicatie: 15 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 november 2010,­ SKGZ2010.00773

Alternatieve geneeswijzen, chiropractor, erkenning, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, Verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 november 2010
Datum publicatie: 15 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 3 november 2010,­ SKGZ2010.01235

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, borstverkleining, BMI, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, Verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 november 2010
Datum publicatie: 15 februari 2011