Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Algemeen burgerlijk (proces)recht

Heeft een verzekeraar onterecht een uitkering gedaan? Dan kan de verzekeraar deze proberen terug te vorderen. Soms moet een verzekeraar de kosten van zorg vergoeden, ook al dekt de verzekering de zorg niet. Bijvoorbeeld als de verzekeraar een toezegging heeft gedaan.

Aantal resultaten: 198

Resultaten 11 - 20

Bindend advies GcZ,­ 13 juni 2012,­ SKGZ2011.02503

Mondzorg, implantaatbehandeling, telefonische toezegging, slaapapneu, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2012
Datum publicatie: 15 juni 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 mei 2012
Datum publicatie: 15 november 2016
Bindend advies GcZ,­ 1 juni 2012,­ SKGZ2011.02223

EU/EER, Geneeskundige zorg, acute maagafsluiting, vervolgonderzoeken waaronder een proeflaparotomie bij verdenking Klatskintumor en het vervangen van stents, indicatie, beschik-baarheid zorg, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, artikel 26 verordening nr. 987/2009, de artt. 6:74 en 6:76 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 juni 2012
Datum publicatie: 8 juni 2012
Bindend advies GcZ,­ 30 mei 2012,­ SKGZ2011.01958

Alternatieve geneeswijzen, psychosociale therapie, telefonische toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 30 mei 2012
Datum publicatie: 8 juni 2012
Bindend advies GcZ,­ 30 mei 2012,­ SKGZ2011.02585

EU-EER, geneeskundige zorg, discusprothese, termijn afgifte beslissing, volledigheid dossier, evidence-based medicine, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 mei 2012
Datum publicatie: 8 juni 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 april 2012
Datum publicatie: 7 oktober 2016
Bindend advies GcZ,­ 30 mei 2012,­ SKGZ2011.01347

Geneeskundige GGZ, neurofeedback; paramedische zorg, fysiotherapie, aanmelding CVZ, bestuurlijke boete, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 10, 11, 13 en paragraaf 3.3 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6 en Bijlage 1 Bzv. Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 mei 2012
Datum publicatie: 8 juni 2012
Bindend advies GcZ,­ 30 mei 2012,­ SKGZ2011.01323

Paramedische zorg, huidtherapie, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek ter zitting opgelost

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 30 mei 2012
Datum publicatie: 8 juni 2012
Bindend advies GcZ,­ 9 mei 2012,­ SKGZ2011.02480

Hulpmiddelenzorg, filterglazen bij achromatopsie, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onder f en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, artikel 6:248 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 mei 2012
Datum publicatie: 16 mei 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 maart 2012
Datum publicatie: 15 november 2016
Bindend advies GcZ,­ 9 mei 2012,­ SKGZ2011.00830

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, frontbrug, schadevergoeding, wettelijke rente, dento-alveolair defect, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2010, art. 10 en 11 Zvw, 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen, entreegeld toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 mei 2012
Datum publicatie: 11 mei 2012
Bindend advies GcZ,­ 18 april 2012,­ SKGZ2011.02529

Geneeskundige zorg, MRI, eigen risico, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2012
Datum publicatie: 8 mei 2012
Bindend advies GcZ,­ 4 april 2012,­ SKGZ2010.01286

Ziekenvervoer, fysiotherapie, hydrotherapie, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11, 19 en 114 Zvw, 2.1, 2.6, 2.9, 2.14, 2.17 en 2.18, Bijlage 1 Bzv, 2.6 en 2.11 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 april 2012
Datum publicatie: 20 april 2012