Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Algemeen burgerlijk (proces)recht

Heeft een verzekeraar onterecht een uitkering gedaan? Dan kan de verzekeraar deze proberen terug te vorderen. Soms moet een verzekeraar de kosten van zorg vergoeden, ook al dekt de verzekering de zorg niet. Bijvoorbeeld als de verzekeraar een toezegging heeft gedaan.

Aantal resultaten: 198

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 4 april 2012,­ SKGZ2011.00564

Acceptatie aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 april 2012
Datum publicatie: 20 april 2012
Bindend advies GcZ,­ 4 april 2012,­ SKGZ2011.01945

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, tijdelijk rolstoelafhankelijk, hardheidsclausule, mededeling verzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 6:233 sub b BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 april 2012
Datum publicatie: 20 april 2012
Bindend advies GcZ,­ 22 februari 2012,­ SKGZ2011.01210

Beƫindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, informatie naar opzegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 februari 2012
Datum publicatie: 7 maart 2012
Bindend advies GcZ,­ 22 februari 2012,­ SKGZ2011.00864

Aanvullende ziektekostenverzekering, wijziging voorwaarden en collectiviteitskorting, Art. 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 februari 2012
Datum publicatie: 29 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 22 februari 2012,­ SKGZ2011.01722

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, afmelding CVZ, hoogte betalingsachterstand, vonnis rechtbank, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2011, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 februari 2012
Datum publicatie: 29 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 22 februari 2012,­ SKGZ2011.02146

Premie, premieachterstand: vierdemaandswaarschuwing, aan-melding CVZ, faillissement, tijdig bezwaar, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2011, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 februari 2012
Datum publicatie: 29 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 25 januari 2012,­ SKGZ2011.00330

Mondzorg, orthodontie, aanpassing van de maximale vergoeding, telefonisch verstrekte informatie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 januari 2012
Datum publicatie: 22 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 25 januari 2012,­ SKGZ2011.02032

Eigen risico, verschil in polissen, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.19 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 januari 2012
Datum publicatie: 22 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 8 februari 2012,­ SKGZ2011.01002

Eigen risico, telefonische toezegging, aanschaf van de brace, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 19, 20 en 21 Zvw, 2.17, 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 februari 2012
Datum publicatie: 17 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 8 februari 2012,­ SKGZ2011.01798

Premie, collectiviteitskorting, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2011, artt. 17, 18 en 20 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010-2011, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 8 februari 2012
Datum publicatie: 17 februari 2012