Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Algemeen burgerlijk (proces)recht

Heeft een verzekeraar onterecht een uitkering gedaan? Dan kan de verzekeraar deze proberen terug te vorderen. Soms moet een verzekeraar de kosten van zorg vergoeden, ook al dekt de verzekering de zorg niet. Bijvoorbeeld als de verzekeraar een toezegging heeft gedaan.

Aantal resultaten: 198

Resultaten 31 - 40

Bindend advies GcZ,­ 8 februari 2012,­ SKGZ2011.00546

EU/EER, geneeskundige zorg, in-vitrofertilisatie (IVF), hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 februari 2012
Datum publicatie: 17 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 8 februari 2012,­ SKGZ2011.01404

Eigen risico, verjaring, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 10, 11 18a (oud), 19, 20 en 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, 3:307 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 februari 2012
Datum publicatie: 17 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 11 januari 2012,­ SKGZ2011.00384

Geneeskundige zorg, buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening, voorwaarden ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 januari 2012
Datum publicatie: 20 januari 2012
Bindend advies GcZ,­ 21 december 2011,­ SKGZ2011.01550

Geneeskundige zorg, dyslexie, telefonische toezegging, Davistraining, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullen-de ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 augustus 2011,­ SKGZ2010.00998

Filippijnen, geneeskundige zorg, schadevergoeding, geen geschil over vergoeding zorg, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 augustus 2011
Datum publicatie: 5 september 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 augustus 2011,­ SKGZ2010.01571

Premie, premieachterstand, omzetting collectiviteit naar individueel, schadevergoeding, voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, art. 16 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 augustus 2011
Datum publicatie: 5 september 2011
Bindend advies GcZ,­ 27 juli 2011,­ SKGZ2010.00938

Geneeskundige zorg, revalidatieprogramma „Herstel en Balans‟, bejegening, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 en 2.6, en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 juli 2011
Datum publicatie: 28 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 6 juli 2011,­ SKGZ2010.02682

Wijziging voorwaarden, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juli 2011
Datum publicatie: 20 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 20 mei 2009,­ SKGZ2008.02637

Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, EU/EER, gecombineerde behandeling van depressie, toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2009
Datum publicatie: 19 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 11 mei 2011,­ SKGZ2010.02363

Ingangsdatum, collectiviteit, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 2, 5, 6, 7, 16, 17, 18, en 96 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2011
Datum publicatie: 1 juni 2011