Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Algemeen burgerlijk (proces)recht

Heeft een verzekeraar onterecht een uitkering gedaan? Dan kan de verzekeraar deze proberen terug te vorderen. Soms moet een verzekeraar de kosten van zorg vergoeden, ook al dekt de verzekering de zorg niet. Bijvoorbeeld als de verzekeraar een toezegging heeft gedaan.

Aantal resultaten: 198

Resultaten 41 - 50

Bindend advies GcZ,­ 19 november 2008,­ SKGZ2008.01378

Geneeskundige zorg, eerstelijns psychologische zorg, niet GZ psycholoog, telefonische toezegging, BIG geregistreerd, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 november 2008
Datum publicatie: 5 april 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 september 2009,­ SKGZ2008.02598

Geneeskundige zorg, Botoxinjecties bij hyperhidrosis, machtiging gestopt bij overname zorgverzekering, schadevergoeding, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2007 en 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek op schadevergoeding toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 september 2009
Datum publicatie: 4 april 2011
Bindend advies GcZ,­ 25 maart 2009,­ SKGZ2008.00435

Geneeskundige zorg, EU/EER, hoogte vergoeding voor rugoperatie met complicaties, Spanje, MRSA bacterie, machtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 25 maart 2009
Datum publicatie: 4 april 2011
Bindend advies GcZ,­ 28 januari 2009,­ SKGZ2008.01038

Schadevergoeding, uit eigen beweging beeindiging aanvullende zorgverzekering, eis tot herstel, voldaan aan inspanningsplicht, vergoedeing kosten in Berlijn (Duitsland), erkenning E112-formulier, rechtsbijstand, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 6:75 e.v. BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 januari 2009
Datum publicatie: 4 april 2011
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2010,­ SKGZ2008.01273

Geneeskundige zorg, tweede cochleair implantaat, doofheid, evidence-based medicine, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2010
Datum publicatie: 28 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 21 oktober 2009,­ SKGZ2009.01325

EU-EER, Geneeskundige zorg, implantlenzen, slechtziend, alternatief contactlenzen, onverschuldigde betaling, geen noodzaak, telefonische toezegging, Belgi├ź, eerdere nota's direct vergoed, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2009
Datum publicatie: 28 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 14 januari 2009,­ SKGZ2008.01590

No-claimteruggave 2007, administratiekosten, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 11 en 22 Zvw, art. 2.19 Bzv, (art. 6:127 BW), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 januari 2009
Datum publicatie: 28 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 9 september 2009,­ SKGZ2009.00072

Geneeskundige zorg, laserontharing bij sinus pilonidalis, AAS, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 9 september 2009
Datum publicatie: 22 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 15 juli 2009,­ SKGZ2009.00294

Thuiszorg, eigen bijdrage, hernia, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2009
Datum publicatie: 22 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2010,­ SKGZ2009.02640

Farmaceutische zorg; Cialis®, toezegging van onbeperkte duur, overgangsmaatregel, gewekt vertrouwen, Voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.8 Bzv, 2.5, bijlage 1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011