Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Algemeen burgerlijk (proces)recht

Heeft een verzekeraar onterecht een uitkering gedaan? Dan kan de verzekeraar deze proberen terug te vorderen. Soms moet een verzekeraar de kosten van zorg vergoeden, ook al dekt de verzekering de zorg niet. Bijvoorbeeld als de verzekeraar een toezegging heeft gedaan.

Aantal resultaten: 198

Resultaten 51 - 60

Bindend advies GcZ,­ 2 december 2009,­ SKGZ2009.01563

Paramedische zorg, oefentherapie in groepsverband, ziekte van Bechterew (ook wel: spondylitis ankylopoetica), de onduidelijkheid die de website oproept kan verzoekster in dit geval niet worden tegengeworpen, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.6 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegewezen met dien verstande dat de ziektekostenverzekeraar ter zake van de eerste negen behandelingen een vergoeding dient te verlenen ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering, en voor de tiende en volgende een vergoeding ten laste van de zorgverzekering

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 2 december 2009
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2009,­ SKGZ2009.00212

Geneeskundige zorg, hoornvliestransplantatie, hoogte vergoeding niet-gecontracteerde zorg, vergoeding 80 percent?, (telefonische) toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2009
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2009,­ SKGZ2009.00623

Mondzorg, hoogte vergoeding, kronen, (telefonische) toezegging?, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2009
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2009,­ SKGZ2009.00681

EU/EER, Zweden, geneeskundige zorg, zwangerschappen met keizersnede als gevolg waarvan een huidoverschot is ontstaan, littekens van een laparoscopie, plastische chirurgie, abdominoplastiek, buitenlandpolis, psychologische druk, medisch noodzakelijke zorg?, ziektekostenverzekering is geen zorgverzekering, zonder nadere bepaling geen uitleg van de aanspraken aan de hand van de Zvw het Bzv, en de Rzv; Voorwaarden wereldpolis 2009; verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2009
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 6 mei 2009,­ SKGZ2009.00329

Premie, € 1,95 per maand aan prolongatie- en incassokosten, in rekening brengen van prolongatiekosten voor ziektekostenverzekeringen is zeer ongebruikelijk, in uitingen altijd melding gemaakt dat bovenop de verschuldigde maandpremie € 1,95 aan extra prolongatiekosten in rekening wordt gebracht, door desondanks toch de verzekeringen aan te gaan heeft verzoeker deze extra kosten expliciet geaccepteerd, in de procedure is niet gebleken dat het BW, de Wet op het financieel toezicht dan wel de Zvw zich in deze verzet tegen het in rekening brengen van de vooraf overeengekomen prolongatiekosten, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 16, 17 en 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 mei 2009
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 7 juli 2010,­ SKGZ2009.01881

Fysiotherapie, kwetsuren na auto-ongeluk en bergklimmen, redelijkheid en billijkheid, wijziging polisvoorwaarden, overgangsmaatregel, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.6, bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2010
Datum publicatie: 14 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 7 juli 2010,­ SKGZ2009.02260

Alternatieve geneeswijzen, onduidelijke voorwaarden, meest gunstige uitleg consument, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2010
Datum publicatie: 14 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2010,­ SKGZ2009.01301

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, borstcorrectie, Wilms tumor op jeugdige leefijd, minder borstontwikkeling rechts, redelijkheid en billijkheid, buitengerechtelijke kosten, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2010
Datum publicatie: 14 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 15 december 2010,­ SKGZ2010.01306

Premie, premieachterstand: 6-maandsmelding, aanmelding CVZ, betalingsregeling n.a.v. dagvaarding, niet ontvangen brief, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 december 2010
Datum publicatie: 11 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.00889

Premie, premieachterstand, erkenning onterecht aanspreken op premieachterstand van € 99,83, verzoek om schadevergoeding ad € 600,-, Voorwaarden zorgverzekering en aanvullende verzekering 2008 en 2009, artikelen 6:74, 6:81 en 6:82 BW, commissie wijst het verzoek om schadevergoeding toe tot een bedrag van € 57,--, welk bedrag tevens omvat het door betrokkene betaalde entreegeld. Het meer of anders verzochte wordt afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011