Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Algemeen burgerlijk (proces)recht

Heeft een verzekeraar onterecht een uitkering gedaan? Dan kan de verzekeraar deze proberen terug te vorderen. Soms moet een verzekeraar de kosten van zorg vergoeden, ook al dekt de verzekering de zorg niet. Bijvoorbeeld als de verzekeraar een toezegging heeft gedaan.

Aantal resultaten: 198

Resultaten 61 - 70

Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.01005

Onduidelijke overzichten?, incassomachtiging alleen voor premie zorgverzekering, kosten gebruik acceptgiro, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, artt. 6:114 en 6:47 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.00754

Premie, premieachterstand, eigen risico 2009 en 2010, accepteren betalingen overgemaakt op oud rekeningnummer, toerekening betalingen, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 16, 19, 20 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, artt. 6:43, 6:44 en 6:114 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.00725

Premieachterstand, eigen risico, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, lagere betalingsachterstand?, Voorwaarden zorgverzekering 2008, 2009 en 2010, artt. 16, 19, 20 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, 6:43 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.00583

Mondzorg, orthodontie, aanpassing van de maximale vergoeding gedurende de lopende behandeling?, telefonisch verstrekte informatie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.01075

Filippijnen, ongeluk, mondzorg, vergoeding kronen, telefonische toezegging?, opzegging met terugwerkende kracht?, premieachterstand: viermaandswaarschuwing, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.01069

Tandheelkunde, chirurgische tandheelkundige hulp door een kaakchirurg, ziekenhuis, verplicht en vrijwillig eigen risico, onduidelijke polisvoorwaarden?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.01887

Mondzorg, implantaten, onduidelijke voorwaarden, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.01526

Premie, premieachterstand zorgverzekering: viermaandswaarschuwing, zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, betalingsregeling met incassogemachtigde, betalingsregeling wordt nagekomen, toerekening betalingen, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, en artt. 6:43 en 6:44 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.01375

Premie, premieachterstand: tweemaandsaanbod, terugvordering onverschuldigde betaling, incassomachtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2007-2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.01344

Verblijf in U-Center, niet gecontracteerd, hoogte vergoeding, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.5 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011