Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Algemeen burgerlijk (proces)recht

Heeft een verzekeraar onterecht een uitkering gedaan? Dan kan de verzekeraar deze proberen terug te vorderen. Soms moet een verzekeraar de kosten van zorg vergoeden, ook al dekt de verzekering de zorg niet. Bijvoorbeeld als de verzekeraar een toezegging heeft gedaan.

Aantal resultaten: 198

Resultaten 71 - 80

Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.01241

EU/EER, Duitsland, metastase van een melanoom in de lever, geneeskundige zorg, transarteriƫle chemo-embolisatie (TACE), stand van wetenschap en praktijk?, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.01208

Mondzorg, orthodontie, aanpassing van de maximale vergoeding gedurende een lopende behandeling, telefonische toezegging?, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 2 februari 2011,­ SKGZ2010.01769

Geneeskundige zorg, percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED), MRI, HNP, algemene voorwaarden, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 2 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 2 februari 2011,­ SKGZ2010.01711

Premie, premieachterstand: tweemaandsaanbod, terugstorting, hoogte betalingsachterstand, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, en art. 6:43 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 2 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 2 februari 2011,­ SKGZ2010.01336

Geneeskundige zorg, tweede cochleair implantaat, cytomegalie virusinfectie, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 19 januari 2011,­ SKGZ2010.01702

Premie, premieachterstand zorgverzekering van zes maanden of meer: aanmelding CVZ, beeindiging vanwege vertrek naar het buitenland (Canada), overname overeenkomst of nieuwe overeenkomst tot stand gekomen?, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, artt. 2, 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, en art. 6:159 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 19 januari 2011,­ SKGZ2010.01683

Premie, premieachterstand zorgverzekering van zes of meer maanden: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, toerekening betalingen, bezwarende verbintenis, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2007, en art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 5 januari 2011,­ SKGZ2010.01908

Plastische chirurgie, kapselvorming Baker klasse graad III/IV?, vervanging borstprothesen, telefonisch verstrekte informatie, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 januari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 november 2010,­ SKGZ2010.00263

Betalingsachterstand, overstappen, eigen risico, incassomaatregelen, matiging incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, artikel 16 Zvw, afdeling 3.3.2 Zvw, artikel 7:925 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 november 2010
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 18 augustus 2010,­ SKGZ2010.00036

Geneeskundige zorg, uterus myomatosus (vleesboom), bestaande kwalen, Voorwaarden ziektekostenverzekering 2009 (niet zijnde zorgverzekering), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2010
Datum publicatie: 7 maart 2011