Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Algemeen burgerlijk (proces)recht

Heeft een verzekeraar onterecht een uitkering gedaan? Dan kan de verzekeraar deze proberen terug te vorderen. Soms moet een verzekeraar de kosten van zorg vergoeden, ook al dekt de verzekering de zorg niet. Bijvoorbeeld als de verzekeraar een toezegging heeft gedaan.

Aantal resultaten: 198

Resultaten 81 - 90

Bindend advies GcZ,­ 11 augustus 2010,­ SKGZ2010.00018

Premie, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, schadevergoeding, ten onrechte beëindiging, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 augustus 2010
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 19 mei 2010,­ SKGZ2010.00179

Premieachterstand, foutieve terugstorting door verzekeraar, melding CVZ, toerekening betaling, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, artt. 6:43, 6:44, en 7:925 BW, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2010
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2010,­ SKGZ2009.02327

EU/EER, Antwerpen (België), kwaadaardig gezwel in de prostaat, High Intensity Focussed Ultrasound (HIFU)-behandeling, stand van de wetenschap en de praktijk?, vertrouwensbeginsel?, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2010,­ SKGZ2008.02352

Marokko, vergoeding kosten blindedarmoperatie, royeren aanvullende ziektekostenverzekering, fraude, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2010,­ SKGZ2009.00151

Premieachterstand, verrekening no-claimteruggave, beëindiging zorgverzekering?, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2009, artt. 16, 22-23 Zvw, 2.18, 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2009, artt. 6:43, 6:44. 6:52 en 6:127 BW e.v. BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2010,­ SKGZ2009.01649

Mondzorg, rechtstreeks declareren door tandarts, verrekenen door ziektekostenverzekeraar met verzoeker, terwijl deze geen AV voor tandheelkundige zorg heeft, Voorwaarden zorgverzekering 2009, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2010,­ SKGZ2009.01824

Mondzorg, bovenprothese op twee implantaten, onduidelijkheid bij aanvraag en machtiging, vertrouwensbeginsel?, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2010,­ SKGZ2009.00008

fysiotherapie, spondylarthrose, arthrose cervicalis en heupartroplastiek, wijziging polisvoorwaarden, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.6, bijlage 1 Bzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 10 maart 2010,­ SKGZ2009.02075

Hulpmiddelen, aanmeetkosten nachtlenzen, geen uitdrukkelijk en niet voor misverstand vatbaar voorbehoud in polisvoorwaarden, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 februari 2010,­ SKGZ2009.01480

Bosnië, veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenland nota, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2006, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011