Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Alternatieve geneeswijzen, -middelen

Naast de ‘reguliere zorg’ zijn er ook alternatieve geneeswijzen. Voorbeelden zijn acupunctuur, chiropractie en homeopathie. Alternatieve geneeswijzen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. In een aanvullende verzekering kan hiervoor wel een vergoeding zijn opgenomen.

Aantal resultaten: 63

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ, 3 april 2019, SKGZ201802158

Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneeswijzen, wijziging polisvoorwaarden, informatieplicht, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 9 Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010) en art. 2 Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 5 april 2019
bindend advies GcZ,10 januari 2018,SKGZ201701147

Alternatieve geneeswijzen, haptonoom, schriftelijke toezegging, aanvullende, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 11 januari 2018
bindend advies GcZ,09 november 2016,SKGZ201600879

Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneeswijzen, behandeling door familielid, mantelzorg, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 10 november 2016
advies Zorginstituut Nederland, 16 november 2012, 2012118429, SKGZ201200991

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Laboratoriumonderzoek, vitale organenscan, alternatieve behandelingen

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 21 juli 2016
bindend advies GcZ,6 juli 2016,SKGZ201503267

Alternatieve geneeswijzen, beperking aanvullende ziektekostenverzekering Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 11 juli 2016
bindend advies GcZ,19 augustus 2015,SKGZ201402899

Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneesmiddelen, Alchemilla complex, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 augustus 2015
bindend advies GcZ,03 september 2014,SKGZ201400170

Psychologische zorg, alternatieve geneeswijzen, Mindfulness Based Cognitive Therapy, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 september 2014
bindend advies GcZ,14 mei 2014,SKGZ2013.01647

Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneeswijzen, terugvorderen vergoeding, behandeling door familielid, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 19 mei 2014
bindend advies GcZ,14 mei 2014,SKGZ2013.02639

Alternatieve geneeswijzen, laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, Liposomalgel (testosteron), toerekening aan zorgverzekering dan wel aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2012 en 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012 en 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 19 mei 2014
bindend advies GcZ,02 april 2014,SKGZ2013.02061

Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneeswijzen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 april 2014