Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Alternatieve geneeswijzen, -middelen

Naast de ‘reguliere zorg’ zijn er ook alternatieve geneeswijzen. Voorbeelden zijn acupunctuur, chiropractie en homeopathie. Alternatieve geneeswijzen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. In een aanvullende verzekering kan hiervoor wel een vergoeding zijn opgenomen.

Aantal resultaten: 68

Resultaten 31 - 40

Bindend advies GcZ,­ 10 oktober 2012,­ SKGZ2011.02849

Alternatieve geneeswijzen, chiropractor, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2012
Datum publicatie: 19 oktober 2012
Bindend advies GcZ,­ 15 augustus 2012,­ SKGZ2012.00733

EU/EER, farmaceutische zorg, alternatieve zorg, aloë vera crème, Flumil Forte 600mg, behandelingen acupunctuur, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 19 Vo 883/2004 en art. 25 Vo 987/2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 augustus 2012
Datum publicatie: 21 augustus 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 juli 2012
Datum publicatie: 1 augustus 2016
Bindend advies GcZ,­ 25 juli 2012,­ SKGZ2011.02383

GGZ, psychologische behandelingen, alternatieve geneeswijzen, camouflagetherapie, beëindiging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 7, 10, 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 6:265 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 25 juli 2012
Datum publicatie: 27 juli 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 april 2012
Datum publicatie: 15 november 2016
Bindend advies GcZ,­ 27 juni 2012,­ SKGZ2011.02836

Alternatieve geneeswijzen, Body Stress Release (BSR), Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 juni 2012
Datum publicatie: 29 juni 2012
Bindend advies GcZ,­ 30 mei 2012,­ SKGZ2011.01958

Alternatieve geneeswijzen, psychosociale therapie, telefonische toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 30 mei 2012
Datum publicatie: 8 juni 2012
Bindend advies GcZ,­ 18 april 2012,­ SKGZ2011.01554

Alternatieve geneeswijzen, chelatietherapie, terugvorderen vergoeding, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2012
Datum publicatie: 8 mei 2012
Bindend advies GcZ,­ 4 april 2012,­ SKGZ2011.02693

Alternatieve geneeswijzen, wijziging polisvoorwaarden, maximale vergoeding, onderscheid aanspraak op alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 april 2012
Datum publicatie: 20 april 2012
Bindend advies GcZ,­ 4 april 2012,­ SKGZ2010.01286

Ziekenvervoer, fysiotherapie, hydrotherapie, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11, 19 en 114 Zvw, 2.1, 2.6, 2.9, 2.14, 2.17 en 2.18, Bijlage 1 Bzv, 2.6 en 2.11 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 april 2012
Datum publicatie: 20 april 2012
Bindend advies GcZ,­ 7 maart 2012,­ SKGZ2011.01570

Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, MCR, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 7 maart 2012
Datum publicatie: 9 maart 2012
Bindend advies GcZ,­ 8 februari 2012,­ SKGZ2011.01938

Reïncarnatietherapie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 februari 2012
Datum publicatie: 17 februari 2012