Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Alternatieve geneeswijzen, -middelen

Naast de ‘reguliere zorg’ zijn er ook alternatieve geneeswijzen. Voorbeelden zijn acupunctuur, chiropractie en homeopathie. Alternatieve geneeswijzen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. In een aanvullende verzekering kan hiervoor wel een vergoeding zijn opgenomen.

Aantal resultaten: 68

Resultaten 41 - 50

Bindend advies GcZ,­ 7 december 2011,­ SKGZ2011.00980

Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, eczeem, reguliere en alternatieve zorg, zorgplicht wijziging van de voorwaarden, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, artt. 3:36 en 3:37 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 7 december 2011
Datum publicatie: 19 december 2011
Bindend advies GcZ,­ 14 september 2011,­ SKGZ2011.00356

EU/EER, geneeskundige zorg, alternatieve geneeswijzen, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 september 2011
Datum publicatie: 22 september 2011
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2008,­ SKGZ2008.01154

Alternatieve geneeswijze, acupunctuur, hoogte vergoeding, wijziging voorwaarden, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2008
Datum publicatie: 22 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 22 april 2009,­ SKGZ2008.02058

Alternatieve geneeswijzen, kosten chiropractie, niet kenbare wijziging in polisvoorwaarden 2008, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 april 2009
Datum publicatie: 30 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 11 maart 2009,­ SKGZ2008.01631

Paramedische zorg, manuele therapie, wijziging in 2008, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 Bzv, bijlage 1, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2009
Datum publicatie: 30 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2009,­ SKGZ2009.00954

Alternatieve geneeswijzen, manuele therapie en acupunctuur, BIG registratie als fysiotherapaut, gewekt vertrouwen, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2009
Datum publicatie: 28 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 21 oktober 2009,­ SKGZ2009.00519

Geneeskundige zorg, Alexander Technieklessen, NEVLAT, geen arts, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2009
Datum publicatie: 28 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 7 oktober 2009,­ SKGZ2009.00937

Farmaceutische zorg, homeopathische middelen, homeopaat, Voorwaarden zorgverzekering 2008, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 oktober 2009
Datum publicatie: 22 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 12 augustus 2009,­ SKGZ2009.00091

Alternatieve geneeswijzen, acupunctuur, hoogte vergoeding, telefonische toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2009
Datum publicatie: 22 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 12 augustus 2009,­ SKGZ2009.00820

Alternatieve geneeswijzen, chiropractor, geen arts, aanvullende voorwaarde dat de behandelaar aangesloten moet zijn bij een door verzekering erkende beroepsvereniging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2009
Datum publicatie: 22 maart 2011