Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Alternatieve geneeswijzen, -middelen

Naast de ‘reguliere zorg’ zijn er ook alternatieve geneeswijzen. Voorbeelden zijn acupunctuur, chiropractie en homeopathie. Alternatieve geneeswijzen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. In een aanvullende verzekering kan hiervoor wel een vergoeding zijn opgenomen.

Aantal resultaten: 68

Resultaten 61 - 68

Bindend advies GcZ,­ 19 januari 2011,­ SKGZ2010.00765

Alternatieve geneeswijzen, Pollinosan® neusspray, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2011
Datum publicatie: 11 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 1 december 2010,­ SKGZ2010.00320

Homeopathische middelen, Panax Ginseng® (werkzame stof: ginsenoside), Homeopathische middelen, Iscador® (werkzame stof: maretak), ongeclausuleerde toewijzing per brief, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 1 december 2010
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 11 augustus 2010,­ SKGZ2009.00434

Ierland, alternatieve geneeswijzen, anorexia nervosa, Maudsley-methode, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 augustus 2010
Datum publicatie: 2 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 11 augustus 2010,­ SKGZ2009.02673

GGZ, psychotherapeutisch consult, alternatieve geneeswijzen, niet aangesloten bij erkende beroepsvereniging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 augustus 2010
Datum publicatie: 2 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 6 oktober 2010,­ SKGZ2009.02247

Orthomanuele therapie, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 6 oktober 2010,­ SKGZ2009.02583

Alternatieve geneeswijzen, non hodgkin folliculair lymfoom, vitaminen en voedingssupplementen, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 november 2010,­ SKGZ2010.00773

Alternatieve geneeswijzen, chiropractor, erkenning, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, Verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 november 2010
Datum publicatie: 15 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 27 oktober 2010,­ SKGZ2010.00517

Voedingssupplement, Protifar Plus, Glycogeenstapelingsziekte (GSD) type III, geen dieetpreparaat, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 oktober 2010
Datum publicatie: 3 januari 2011