Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 156

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ, 4 september 2019, SKGZ201900205

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2018, art. 7:940 BW

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 september 2019
Bindend advies GcZ, 5 juni 2019, SKGZ201801781

EU-EER, grensarbeider, ingangsdatum zorgverzekering, premieachterstand, overdracht incassobureau, opzegging zorgverzekering Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 5, 8a en 16 Zvw, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 6 juni 2019
Bindend advies GcZ, 17 april 2019, SKGZ201802035

Herstel zorgverzekering, geldige BRP-inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2017, art. 4a Zvw, Wet basisregistratie personen, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 1 mei 2019
Bindend advies GcZ, 6 maart 2019, SKGZ201801124

Aanvullende ziektekostenverzekering, beëindiging, dubbele dekking, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 13 maart 2019
Bindend advies GcZ, 6 maart 2019, SKGZ201801416

Collectiviteit, wijziging verzekeringsovereenkomst, beëindigen aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 16 en 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 13 maart 2019
Bindend advies GcZ, 6 februari 2019, SKGZ201801576

Aanvullende ziektekostenverzekering, beëindiging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 7 februari 2019
Bindend advies GcZ,14 november 2018,SKGZ201800996

Premie, beëindiging verzekering ex-partner met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2011, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 november 2018
Bindend advies GcZ,31 oktober 2018,SKGZ201800231

Premie, beëindiging verzekering kinderen met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2013, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 7 november 2018
Bindend advies GcZ,26 september 2018,SKGZ201702220

Aanvullende ziektekostenverzekering, veronderstelde verzwijging bij aanvang verzekering, beëindiging verzekering met terugwerkende kracht, terugvordering uitgekeerde vergoedingen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 7:928 en 7:929 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 28 september 2018
Bindend advies GcZ,13 juni 2018,SKGZ201800074

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014-2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 15 juni 2018