Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 163

Resultaten 91 - 100

Bindend advies GcZ,­ 25 mei 2011,­ SKGZ2010.02145

Premie, beëindiging met terugwerkende kracht, onduidelijkheid exacte woonadres, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2007, art. 6 Zvw, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 25 mei 2011
Datum publicatie: 1 juni 2011
Bindend advies GcZ,­ 11 mei 2011,­ SKGZ2010.01721

Premieachterstand, viermaandswaarschuwing, aanmelding CVZ, opzegging aanvullende verzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2011
Datum publicatie: 1 juni 2011
Bindend advies GcZ,­ 11 mei 2011,­ SKGZ2010.02363

Ingangsdatum, collectiviteit, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 2, 5, 6, 7, 16, 17, 18, en 96 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2011
Datum publicatie: 1 juni 2011
Bindend advies GcZ,­ 11 mei 2011,­ SKGZ2010.01586

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, beëindiging vanwege vertrek naar het buitenland, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, artt. 6, 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2011
Datum publicatie: 26 mei 2011
Bindend advies GcZ,­ 13 april 2011,­ SKGZ2010.02278

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opzegging eind 2009, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 april 2011
Datum publicatie: 28 april 2011
Bindend advies GcZ,­ 30 maart 2011,­ SKGZ2010.00823

Premie, premieachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, onverschuldigde betaling, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, art. art 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2011
Datum publicatie: 12 april 2011
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2008,­ SKGZ2008.01238

Ingangsdatum verzekering, premie, aanvullende zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2007 en 2008, artt. 2, 5 en 10 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2008
Datum publicatie: 12 april 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 december 2008,­ SKGZ2008.00424

Geneeskundige zorg, ingangsdatum DBC, seizoenswerk in buitenland, regelmatig in- en uitschrijven, Voorwaarden zorgverzekering 2006 en 2007, art. 10,11 en 23 Zvw, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 december 2008
Datum publicatie: 5 april 2011
Bindend advies GcZ,­ 28 januari 2009,­ SKGZ2008.01038

Schadevergoeding, uit eigen beweging beeindiging aanvullende zorgverzekering, eis tot herstel, voldaan aan inspanningsplicht, vergoedeing kosten in Berlijn (Duitsland), erkenning E112-formulier, rechtsbijstand, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 6:75 e.v. BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 januari 2009
Datum publicatie: 4 april 2011
Bindend advies GcZ,­ 13 augustus 2008,­ SKGZ2008.00961 (ANO08.189)

Ingangsdatum verzekering, premie, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt 16, 17 en 18 Zvw, art. 3:37 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 augustus 2008
Datum publicatie: 4 april 2011