Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 163

Resultaten 111 - 120

Bindend advies GcZ,­ 15 juli 2009,­ SKGZ2009.00431

Beëindiging, betalingsachterstand, regeling, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2009
Datum publicatie: 22 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2010,­ SKGZ2009.02505

Terugvordering premie, tweedemaandsaanbod, aanmelding CVZ, onverzekerd, terugwerkende kracht herstelt, verzekeringsplichtig, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2009, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, artt. 6:43, 6:44 en 7:925 BW, afdeling 12 boek 6 BW en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2010,­ SKGZ2009.02215

Klasseverzekering, beëindiging met terugwerkende kracht, verzekeringsdekking, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, art. 3:33 e.v. en 6:217 e.v. BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 26 mei 2010,­ SKGZ2009.01379

Klasseverzekering, beëindiging met terugwerkende kracht, ongevraagde voortzetting, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering, 3:33 e.v., 6:217 e.v. BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 10 maart 2010,­ SKGZ2009.00563

Onterechte beëindiging zorgverzekering, terugvordering premie, verhuizing naar België, geen verzekering, verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2007 en 2008, artt. 5, 16, 17, 18 en 18a Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 10 maart 2010,­ SKGZ2009.01011

Overstapservice, opzegging, schadeloosstelling, vergoeding Concerta, Voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 6 Zwv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 10 maart 2010,­ SKGZ2009.01657

Aangaan verzekering, andere aanvullende verzekering dan aangekruisd, aanmelding per internet, Artikel 3:33 en 6:217 Burgerlijk Wetboek, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 februari 2010,­ SKGZ2009.02048

Declaraties, ingangsdatum zorgverzekering, verblijfsvergunning, verzekeringsplichtig, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 5 AWBZ, artt. 2, 3 en 5 Zvw, art. 8 Vreemdelingenwet 2000, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 februari 2010,­ SKGZ2009.02141

Ingangsdatum zorgverzekering, verblijfsvergunning, Voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 5 AWBZ, artt. 2, 3 en 5 Zvw, art. 8 Vreemdelingenwet 2000, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2010,­ SKGZ2009.01400

Herstel verzekering met terugwerkende kracht, vertrouwensleer, paranoïde schizofrenie, geen handelingsonbekwaamheid, geen curatele of bewind, Voorwaarden zorgverzekering 2006, artt. 2.5.1. I&A-wet, 3:35 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011