Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 174

Resultaten 11 - 20

Bindend advies GcZ,­ 20 mei 2020,­ SKGZ201901985

Ingangsdatum ziektekostenverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 5 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 27 mei 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 maart 2020,­ SKGZ201901680

Ingangsdatum zorgverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 5 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 maart 2020
Datum publicatie: 3 april 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 maart 2020,­ SKGZ201901444

Beëindiging zorgverzekering, inschrijving BRP, herstel zorgverzekering, hoogte betalingsachterstand, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2012-2017, artt. 2, 6 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende, gedeeltelijke toewijzing ziektekostenverzekering 2012-2017

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 18 maart 2020
Datum publicatie: 26 maart 2020
Bindend advies GcZ,­ 19 februari 2020,­ SKGZ201901532

Hulpmiddelenzorg, rolstoel, omzetten van restitutie- naar naturaverzekering met terugwerkende kracht, dwaling, informatieverstrekking Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.2 Bzv, artt. 6:228.6:233 6:234 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 februari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020
Bindend advies ,­ 23 oktober 2019,­ SKGZ201900195

Aanvullende ziektekostenverzekering, tandheelkundige zorg, medische selectie, controle rekening Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010), Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg (TB/REG-19611-01)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 oktober 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019
Bindend advies GcZ,­ 4 september 2019,­ SKGZ201900205

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2018, art. 7:940 BW

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 september 2019
Datum publicatie: 4 september 2019
Bindend advies GcZ,­ 5 juni 2019,­ SKGZ201801781

EU-EER, grensarbeider, ingangsdatum zorgverzekering, premieachterstand, overdracht incassobureau, opzegging zorgverzekering Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 5, 8a en 16 Zvw, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2019,­ SKGZ201802035

Herstel zorgverzekering, geldige BRP-inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2017, art. 4a Zvw, Wet basisregistratie personen, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 mei 2019
Datum publicatie: 1 mei 2019
Bindend advies GcZ,­ 6 maart 2019,­ SKGZ201801124

Aanvullende ziektekostenverzekering, beëindiging, dubbele dekking, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019
Bindend advies GcZ,­ 6 maart 2019,­ SKGZ201801416

Collectiviteit, wijziging verzekeringsovereenkomst, beëindigen aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 16 en 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019