Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 160

Resultaten 11 - 20

Bindend advies GcZ,­13 juni 2018,­SKGZ201800074

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014-2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 13 juni 2018
Datum publicatie: 15 juni 2018
Bindend advies GcZ,­6 juni 2018,­SKGZ201701828

Aanvullende verzekering, acceptatie, verzwijging, terugvordering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 3:35, 7:928, 7:929 en 7:930 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 6 juni 2018
Datum publicatie: 8 juni 2018
Bindend advies GcZ,­23 mei 2018,­SKGZ201701366

Premie, beëindiging zorgverzekering, verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 2 en 6 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 23 mei 2018
Datum publicatie: 25 mei 2018
bindend advies GcZ,­18 april 2018,­SKGZ201701802

Premie, beëindiging zorgverzekering in verband met vertrek naar het buitenland, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2014, artt. 2 en 6, en paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 18 april 2018
Datum publicatie: 19 april 2018
bindend advies GcZ,­4 april 2018,­SKGZ201701534

Beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, kenbaarheid, wilsovereenstemming, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, 2016 en 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 4 april 2018
Datum publicatie: 5 april 2018
bindend advies GcZ,­24 januari 2018,­SKGZ201701327

Stilzwijgend verlengen verzekeringsovereenkomst, verhoging maandpremie, aanbod en aanvaarding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 6:217, 7:932 en 7:940 BW, en 16 Zvw., verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 24 januari 2018
Datum publicatie: 25 januari 2018
bindend advies GcZ,­24 januari 2018,­SKGZ201701015

Opzegging zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2017, art. 7 Zvw, verzoek is gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 24 januari 2018
Datum publicatie: 25 januari 2018
bindend advies GcZ,­10 januari 2018,­ SKGZ201701646

Beëindigen aanvullende verzekering, klassenverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
bindend advies GcZ,­19 juli 2017,­SKGZ201700148

Orthodontie, hoogte vergoeding, aanvullende ziektekostenverzekering, 'looptijd van de verzekering", Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, artikel 6:238 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 juli 2017
Datum publicatie: 28 juli 2017
bindend advies GcZ,­19 juli 2017,­SKGZ201700236

Aanvullende ziektekostenverzekering, ingangsdatum, vergoeding prenatale screening, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 juli 2017
Datum publicatie: 25 juli 2017