Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 163

Resultaten 21 - 30

bindend advies GcZ,­10 januari 2018,­ SKGZ201701646

Beëindigen aanvullende verzekering, klassenverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
bindend advies GcZ,­19 juli 2017,­SKGZ201700148

Orthodontie, hoogte vergoeding, aanvullende ziektekostenverzekering, 'looptijd van de verzekering", Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, artikel 6:238 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 juli 2017
Datum publicatie: 28 juli 2017
bindend advies GcZ,­19 juli 2017,­SKGZ201700236

Aanvullende ziektekostenverzekering, ingangsdatum, vergoeding prenatale screening, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 juli 2017
Datum publicatie: 25 juli 2017
bindend advies GcZ,­7 juni 2017,­SKGZ201600514

Weigering verdragspolis, verzekeringsplicht, dubbele verzekering, Artt. 2 Zvw, 2.1.1 en 2.1.3 Wet langdurige zorg, EG Verordening nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 7 juni 2017
Datum publicatie: 7 juni 2017
bindend advies GcZ,­14 december 2016,­SKGZ201600582

Ontbinding verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht, telefonisch verstrekte informatie, Voorwaarden zorgverzekering 2016, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art.6:265 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 14 december 2016
Datum publicatie: 16 december 2016
bindend advies GcZ,­09 november 2016,­SKGZ201600332

Beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering (klassenverzekering), Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 9 november 2016
Datum publicatie: 10 november 2016
bindend advies GcZ,­14 september 2016,­SKGZ201501007

Beëindiging verdragspolis, vergoeding zorgkosten, terugvordering, EG Verordening nr. 883/2004, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 14 september 2016
Datum publicatie: 16 september 2016
bindend advies GcZ,­25 mei 2016,­SKGZ201503041

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 25 mei 2016
Datum publicatie: 26 mei 2016
bindend advies GcZ,­10 februari 2016,­SKGZ201501697

Acceptatie aanvullende ziektekostenverzekering, toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, art. 6:217 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 10 februari 2016
Datum publicatie: 16 februari 2016
bindend advies GcZ,­28 oktober 2015,­SKGZ201401929

EU/EER, Duitsland, hoogte vergoeding, premie, hoogte betalingsachterstand, aanmelding CVZ, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering Voorwaarden zorgverzekering 2010-2015, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010-2012, Vo. nr. 883/2004 en Vo. nr. 987/2009, Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 28 oktober 2015
Datum publicatie: 2 november 2015