Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 174

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 6 februari 2019,­ SKGZ201801576

Aanvullende ziektekostenverzekering, beëindiging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 februari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019
Bindend advies GcZ,­14 november 2018,­SKGZ201800996

Premie, beëindiging verzekering ex-partner met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2011, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2018
Datum publicatie: 20 november 2018
Bindend advies GcZ,­31 oktober 2018,­SKGZ201800231

Premie, beëindiging verzekering kinderen met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2013, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 oktober 2018
Datum publicatie: 7 november 2018
Bindend advies GcZ,­26 september 2018,­SKGZ201702220

Aanvullende ziektekostenverzekering, veronderstelde verzwijging bij aanvang verzekering, beëindiging verzekering met terugwerkende kracht, terugvordering uitgekeerde vergoedingen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 7:928 en 7:929 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018
Bindend advies GcZ,­13 juni 2018,­SKGZ201800074

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014-2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2018
Datum publicatie: 15 juni 2018
Bindend advies GcZ,­6 juni 2018,­SKGZ201701828

Aanvullende verzekering, acceptatie, verzwijging, terugvordering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 3:35, 7:928, 7:929 en 7:930 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2018
Datum publicatie: 8 juni 2018
Bindend advies GcZ,­23 mei 2018,­SKGZ201701366

Premie, beëindiging zorgverzekering, verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 2 en 6 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 mei 2018
Datum publicatie: 25 mei 2018
bindend advies GcZ,­18 april 2018,­SKGZ201701802

Premie, beëindiging zorgverzekering in verband met vertrek naar het buitenland, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2014, artt. 2 en 6, en paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2018
Datum publicatie: 19 april 2018
bindend advies GcZ,­4 april 2018,­SKGZ201701534

Beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, kenbaarheid, wilsovereenstemming, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, 2016 en 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 april 2018
Datum publicatie: 5 april 2018
bindend advies GcZ,­24 januari 2018,­SKGZ201701327

Stilzwijgend verlengen verzekeringsovereenkomst, verhoging maandpremie, aanbod en aanvaarding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 6:217, 7:932 en 7:940 BW, en 16 Zvw., verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 januari 2018
Datum publicatie: 25 januari 2018