Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 162

Resultaten 31 - 40

bindend advies GcZ,­23 september 2015,­SKGZ201401194

Veronderstelde fraude, medische zorg Pakistan, beëindiging verzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit , Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 7:941 en 7:943 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 23 september 2015
Datum publicatie: 25 september 2015
bindend advies GcZ,­01 juli 2015,­SKGZ201402729

Beëindiging, ontbreken verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering2014, artt. 2 en 6 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, art 5 AWBZ, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 1 juli 2015
Datum publicatie: 3 juli 2015
bindend advies GcZ,­8 april 2015,­SKGZ201402316

Beëindiging verzekering, zorgkosten, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2014, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 8 april 2015
Datum publicatie: 9 april 2015
bindend advies GcZ,­18 februari 2015,­SKGZ201401568

Beëindiging verzekering, vergoeding zorgkosten, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 2 en 6 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 18 februari 2015
Datum publicatie: 20 februari 2015
bindend advies GcZ,­18 februari 2015,­SKGZ201401765

Premie, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, betalingsachterstand , Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, art. 7:932 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 18 februari 2015
Datum publicatie: 20 februari 2015
GcZ,­11 februari 2015,­SKGZ201302787

Ingangsdatum zorgverzekering, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 2, 3 en 5 Zvw, 5 AWBZ, 8 en 10 Vreemdelingenwet 2000, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 11 februari 2015
Datum publicatie: 13 februari 2015
bindend advies GcZ,­14 januari 2015,­SKGZ201400780

Ingangsdatum zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 2 en 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 14 januari 2015
Datum publicatie: 16 januari 2015
bindend advies GcZ,­03 december 2014,­SKGZ201302228

Premie, betalingsachterstand, beëindiging aanvullendeziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2013, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 3 december 2014
Datum publicatie: 8 december 2014
bindend advies GcZ,­03 december 2014,­SKGZ201401357

Ingangsdatum zorgverzekering, premie, betalingsachterstand, aanmelding Zorginstituut, Voorwaarden zorgverzekering 2013-2014, artt. 5 en 16, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 3 december 2014
Datum publicatie: 8 december 2014
bindend advies GcZ,­01 oktober 2014,­SKGZ201303265

Voortzetten verzekering bij bereiken leeftijd 18 jaar, wijziging aanvullende ziektekostenverzekering, wilsovereenstemming, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10, 11 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, 33 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 1 oktober 2014
Datum publicatie: 8 oktober 2014