Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 160

Resultaten 41 - 50

bindend advies GcZ,27 augustus 2014,SKGZ2013.01974

Beëindiging sluimerverzekering, Voorwaarden ziektekostenverzekering 2012,verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 27 augustus 2014
Datum publicatie: 2 september 2014
bindend advies GcZ,23 juli 2014,SKGZ2013.03098

Premie, betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, tweedemaandsaanbod, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 6:43 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 23 juli 2014
Datum publicatie: 25 juli 2014
bindend advies GcZ,09 juli 2014,SKGZ2013.03300

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, collectiviteit gemeente, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 9 juli 2014
Datum publicatie: 16 juli 2014
bindend advies GcZ,25 juni 2014,SKGZ2013.03298

Klasseverzekering, beëindiging met terugwerkende kracht, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013. verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 25 juni 2014
Datum publicatie: 26 juni 2014
bindend advies GcZ,18 juni 2014,SKGZ2013.00176

Premie, premieachterstand, opzegging, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2012, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2012, art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 18 juni 2014
Datum publicatie: 20 juni 2014
bindend advies GcZ,04 juni 2014,SKGZ2013.01395

Premie, betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, specificatie zorgkosten, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 4 juni 2014
Datum publicatie: 12 juni 2014
bindend advies GcZ,14 mei 2014,SKGZ2013.02250

Klassenverzekering, beëindiging met terugwerkende kracht, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 6:193a e.v. en 6:228 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 14 mei 2014
Datum publicatie: 19 mei 2014
bindend advies GcZ,14 mei 2014,SKGZ2013.02537

Premie, betalingsachterstand, overdracht vordering aan incassobureau, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2013, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 14 mei 2014
Datum publicatie: 19 mei 2014
bindend advies GcZ,05 maart 2014,SKGZ2013.00643

Beëindiging, verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2012, art. 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 5 maart 2014
Datum publicatie: 24 maart 2014
Bindend advies GcZ, 1 mei 2013, SKGZ2012.02509

Premie, opzegging, beëindiging, detentie, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 16 en 24 Zvw, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 1 mei 2013
Datum publicatie: 17 mei 2013