Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 174

Resultaten 51 - 60

bindend advies GcZ,­03 december 2014,­SKGZ201401357

Ingangsdatum zorgverzekering, premie, betalingsachterstand, aanmelding Zorginstituut, Voorwaarden zorgverzekering 2013-2014, artt. 5 en 16, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 december 2014
Datum publicatie: 8 december 2014
bindend advies GcZ,­01 oktober 2014,­SKGZ201303265

Voortzetten verzekering bij bereiken leeftijd 18 jaar, wijziging aanvullende ziektekostenverzekering, wilsovereenstemming, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10, 11 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, 33 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 1 oktober 2014
Datum publicatie: 8 oktober 2014
bindend advies GcZ,­17 september 2014,­SKGZ201400607

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 september 2014
Datum publicatie: 19 september 2014
bindend advies GcZ,­03 september 2014,­SKGZ2013.02713

Beëindiging verdragspolis, ingangsdatum zorgverzekering, eigen risico, Voorwaarden zorgverzekering 2012 en 2013, art. 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012 en 2013, Vo nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 september 2014
Datum publicatie: 4 september 2014
bindend advies GcZ,­27 augustus 2014,­SKGZ2013.01974

Beëindiging sluimerverzekering, Voorwaarden ziektekostenverzekering 2012,verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 27 augustus 2014
Datum publicatie: 2 september 2014
bindend advies GcZ,­23 juli 2014,­SKGZ2013.03098

Premie, betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, tweedemaandsaanbod, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 6:43 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 juli 2014
Datum publicatie: 25 juli 2014
bindend advies GcZ,­09 juli 2014,­SKGZ2013.03300

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, collectiviteit gemeente, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juli 2014
Datum publicatie: 16 juli 2014
bindend advies GcZ,­25 juni 2014,­SKGZ2013.03298

Klasseverzekering, beëindiging met terugwerkende kracht, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013. verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 juni 2014
Datum publicatie: 26 juni 2014
bindend advies GcZ,­18 juni 2014,­SKGZ2013.00176

Premie, premieachterstand, opzegging, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2012, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2012, art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 juni 2014
Datum publicatie: 20 juni 2014
bindend advies GcZ,­04 juni 2014,­SKGZ2013.01395

Premie, betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, specificatie zorgkosten, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juni 2014
Datum publicatie: 12 juni 2014