Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 174

Resultaten 61 - 70

bindend advies GcZ,­14 mei 2014,­SKGZ2013.02250

Klassenverzekering, beëindiging met terugwerkende kracht, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 6:193a e.v. en 6:228 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 mei 2014
Datum publicatie: 19 mei 2014
bindend advies GcZ,­14 mei 2014,­SKGZ2013.02537

Premie, betalingsachterstand, overdracht vordering aan incassobureau, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2013, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 mei 2014
Datum publicatie: 19 mei 2014
bindend advies GcZ,­05 maart 2014,­SKGZ2013.00643

Beëindiging, verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2012, art. 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 maart 2014
Datum publicatie: 24 maart 2014
Bindend advies GcZ,­ 1 mei 2013,­ SKGZ2012.02509

Premie, opzegging, beëindiging, detentie, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 16 en 24 Zvw, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Vaststelling
Datum uitspraak: 1 mei 2013
Datum publicatie: 17 mei 2013
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2013,­ SKGZ2012.02580

Ingangsdatum zorgverzekering bij vestiging in Nederland, Voorwaarden zorgverzekering 2012, art. 5 AWBZ, artt. 2, 3 en 5 Zvw, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 april 2013
Datum publicatie: 25 april 2013
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2013,­ SKGZ2012.02184

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, afmelding CVZ, hernieuwde aanmelding CVZ, tijdig bezwaar, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2012, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzeke-ring 2006-2007, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 april 2013
Datum publicatie: 25 april 2013
Bindend advies GcZ,­ 20 maart 2013,­ SKGZ2012.00817

Veronderstelde fraude door de ouders, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 maart 2013
Datum publicatie: 22 maart 2013
Bindend advies GcZ,­ 20 maart 2013,­ SKGZ2012.00819

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij de Stichting CIS te Zeist, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, art. 7:941 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 maart 2013
Datum publicatie: 22 maart 2013
Bindend advies GcZ,­ 20 maart 2013,­ SKGZ2012.00818

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij de Stichting CIS te Zeist, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 maart 2013
Datum publicatie: 22 maart 2013
Bindend advies GcZ,­ 6 maart 2013,­ SKGZ2012.01642

Ingangsdatum zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 2, 3 en 5 Zvw, art. 5 AWBZ, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2013
Datum publicatie: 8 maart 2013