Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 174

Resultaten 71 - 80

Bindend advies GcZ,­ 21 november 2012,­ SKGZ2012.01767

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opzegging met instemming verzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2012, artt. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekos-tenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 november 2012
Datum publicatie: 6 december 2012
Bindend advies GcZ,­ 21 november 2012,­ SKGZ2012.00244

Premie, premieachterstand: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, beëindiging, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2012, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 november 2012
Datum publicatie: 4 december 2012
Bindend advies GcZ,­ 10 oktober 2012,­ SKGZ2012.00518

Premie, betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekos-tenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2012, art. 16 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekos-tenverzekering 2010-2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2012
Datum publicatie: 19 oktober 2012
Bindend advies GcZ,­ 10 oktober 2012,­ SKGZ2012.00061

Premie, betalingsachterstand, incassokosten, aanmelding CVZ, opzegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2011, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzeke-ring 2006-2011, art. 3:37 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2012
Datum publicatie: 19 oktober 2012
Bindend advies,­ 10 oktober 2012,­ SKGZ2012.00521

Premie, premieachterstand: viermaandswaarschuwing, beëindiging vanwege vertrek naar het buitenland, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2012, artt. 6, 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2012
Datum publicatie: 19 oktober 2012
Bindend advies GcZ,­ 15 augustus 2012,­ SKGZ2012.00753

Beëindiging verzekering vanwege ontbreken verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 2 en 6 Zvw, art. 5 AWBZ, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 augustus 2012
Datum publicatie: 21 augustus 2012
Bindend advies GcZ,­ 25 juli 2012,­ SKGZ2012.01132

Beëindiging Verdragspolis, ingangsdatum zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2011, art. 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, Vo 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 juli 2012
Datum publicatie: 27 juli 2012
Bindend advies GcZ,­ 25 juli 2012,­ SKGZ2011.02383

GGZ, psychologische behandelingen, alternatieve geneeswijzen, camouflagetherapie, beëindiging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 7, 10, 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 6:265 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 25 juli 2012
Datum publicatie: 27 juli 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 april 2012
Datum publicatie: 15 november 2016
Bindend advies GcZ,­ 27 juni 2012,­ SKGZ2011.02617

Inschrijving, ingangsdatum zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 2, 3 en 5 Zvw, art. 5 AWBZ, artt. 8 en 10 Vreemdelingenwet 2000, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 juni 2012
Datum publicatie: 29 juni 2012
Bindend advies GcZ,­ 13 juni 2012,­ SKGZ2012.00092

Veronderstelde fraude, misleidende informatie, medisch specialistische zorg, terugvorderen van de uitgekeerde vergoeding, beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, uitsluiting van de aanvullende verzekering voor de duur van vijf jaar, registratie in het (interne) Incidentenregister en kennisgeving van fraude bij het Verbond van Verzekeraars, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2012
Datum publicatie: 15 juni 2012