Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

Aantal resultaten: 162

Resultaten 81 - 90

Bindend advies GcZ,­ 17 augustus 2011,­ SKGZ2011.00017

Premie, premieachterstand: viermaandswaarschuwing, aanmelding CVZ, detentie, beëindiging vanwege vertrek naar het buitenland, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2011, artt. 6, 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 augustus 2011
Datum publicatie: 5 september 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 augustus 2011,­ SKGZ2010.01891

Premie, betalingsachterstand, eigen risico, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, art. 6:43 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 augustus 2011
Datum publicatie: 5 september 2011
Bindend advies GcZ,­ 13 februari 2008,­ SKGZ2007.01765

Beëindiging zorgverzekering, royement wegens de vermeende fraude, Voorwaarden zorgverzekering 2007, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 13 februari 2008
Datum publicatie: 22 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 19 december 2007,­ SKGZ2007.01063

Ingangsdatum zorgverzekering, premie, Voorwaarden zorgverzekering 2007. art. 2, 5 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 december 2007
Datum publicatie: 22 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 6 juli 2011,­ SKGZ2010.02176

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, beëindiging vanwege vertrek naar het buitenland, E106-formulier, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2011, artt. 2, 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, art. 5 AWBZ, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 6 juli 2011
Datum publicatie: 20 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 6 juli 2011,­ SKGZ2010.02782

Premie, opzegging, betaling incassobureau, afmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2010, art. 7 Zvw, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 6 juli 2011
Datum publicatie: 20 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 26 augustus 2009,­ SKGZ2009.00674

Beëindiging, datum, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 2 en 6 Zvw, 2 en 5 AWBZ, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen, entreegeld vergoed

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 26 augustus 2009
Datum publicatie: 20 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 12 november 2008,­ SKGZ2007.2466

Ingangsdatum verzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2006, artt. 2, 5, 10 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 12 november 2008
Datum publicatie: 8 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 22 juni 2011,­ SKGZ2009.02339

Opzegging, premieachterstand, aanmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzeke-ring 2006-2009, verzoek afgewezen mbt opzegging, verzoek toegewezen mbt aanmelding CvZ

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 22 juni 2011
Datum publicatie: 6 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 25 mei 2011,­ SKGZ2010.02145

Premie, beëindiging met terugwerkende kracht, onduidelijkheid exacte woonadres, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2007, art. 6 Zvw, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 25 mei 2011
Datum publicatie: 1 juni 2011