Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Buitenland, Europees recht

De zorgverzekering geldt in de hele wereld. De zorgkosten kunnen in het buitenland hoger zijn. Daardoor moet soms een groot deel van de rekening zelf worden betaald. Een Europese verordening en de Europese patiƫntenrichtlijn geven extra regels voor de vergoeding van zorg in Europa.

Aantal resultaten: 1.395

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 16 februari 2022,­ SKGZ202100057

Verzoekster heeft geen aanspraak meer op een IVF-behandeling, omdat zij reeds drie IVF-pogingen vergoed heeft gekregen ten laste van de zorgverzekering.

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, IVF-poging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 1, onder e, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2022
Datum publicatie: 18 februari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 januari 2022
Datum publicatie: 18 februari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 13 januari 2022,­ 2021033792,­ SKGZ202100057

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, IVF-poging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 1, onder e, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2022
Datum publicatie: 18 februari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 januari 2022
Datum publicatie: 18 februari 2022
Bindend advies GcZ,­ 20 januari 2022,­ SKGZ202100295

De ziektekostenverzekeraar is gehouden aan verzoekster een hogere vergoeding toe te kennen voor de medisch specialistische zorg die hij in Duitsland heeft ondergaan op basis van de toezegging die hij heeft gedaan.

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, indicatie, marktconform tarief, toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2022
Datum publicatie: 20 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 oktober 2021
Datum publicatie: 20 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 15 oktober 2021,­ 2021019826,­ SKGZ202100295

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, indicatie, marktconform tarief, toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2022
Datum publicatie: 20 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 oktober 2021
Datum publicatie: 20 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 15 december 2021,­ SKGZ202002537

In de polisvoorwaarden is bepaald dat bij spoedeisende zorg (in het buitenland) aanspraak bestaat op vergoeding van 100% van het maximum tarief dat is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg, of - bij het ontbreken van een dergelijk tarief - van het maximaal in Nederland geldende marktconforme tarief. Bij de berekening van het marktconforme tarief hoeft in het vervolg niet langer de percentuele verhoging te worden toegepast, waarvan de commissie bij eerdere gelegenheden uitging.

EU/EER, Frankrijk, medisch specialistische zorg, spoedeisende zorg, hoogte vergoeding, marktconform tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, art. 19 Vo.nr.883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 december 2021
Datum publicatie: 15 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 november 2021,­ SKGZ202100016

Verzoeker heeft geen aanspraak op een GGZ-behandeling met opname in Portugal.

EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 oktober 2021
Datum publicatie: 9 november 2021
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 november 2021
Datum publicatie: 10 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 7 oktober 2021,­ 2021021813,­ SKGZ202100016

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) nr. 883/2004.

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 oktober 2021
Datum publicatie: 9 november 2021
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 november 2021
Datum publicatie: 10 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 29 oktober 2021,­ SKGZ202100510

De bij verzoeker uitgevoerde Resurfacing Hip Arthroplasty (R.HA) waarbij een metal-on-metal (MoM) heupprothese is geplaatst, voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Verzoeker heeft voorts geen aanspraak op een vergoeding als ware een standaard heupoperatie bij hem uitgevoerd. Toestemming op grond van Vo. nr. 883/2004 werd terecht geweigerd.

EU/EER, Belgiƫ, medisch-specialistische zorg, Resurfacing Hip Arthroplasty (RHA), metaalop-metaal-prothese (MoM-prothese) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 augustus 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Bindend advies GcZ,­ 29 oktober 2021,­ SKGZ202100288

Resurfacing Hip Arthroplasty (R.HA) waarbij een MoM-heupprothese wordt geplaatst is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk. Geen aanspraak op vergoeding kosten van verblijf in een zorghotel.

EU/EER, medisch-specialistische zorg, R.HA met gebruik van Metal-onMetal (MoM) protheses, stand wetenschap en praktijk, verblijf zorghotel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 6 oktober 2021,­ 2021029471,­ SKGZ202100288

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, medisch-specialistische zorg, R.HA met gebruik van Metal-onMetal (MoM) protheses, stand wetenschap en praktijk, verblijf zorghotel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021