Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Buitenland, Europees recht

De zorgverzekering geldt in de hele wereld. De zorgkosten kunnen in het buitenland hoger zijn. Daardoor moet soms een groot deel van de rekening zelf worden betaald. Een Europese verordening en de Europese patiëntenrichtlijn geven extra regels voor de vergoeding van zorg in Europa.

Aantal resultaten: 1.395

Resultaten 31 - 40

Advies Zorginstituut Nederland,­ 9 augustus 2021,­ 2021020438,­ SKGZ202100510

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, medisch-specialistische zorg, Resurfacing Hip Arthroplasty (RHA), metaalop-metaal-prothese (MoM-prothese) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 augustus 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Niet-Bindend advies GcZ,­ 22 september 2021,­ SKGZ202101169

Thailand, State of insurance Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2021
Datum publicatie: 4 oktober 2021
Bindend advies GcZ,­ 24 september 2021,­ SKGZ202100352

Geen vergoeding vanwege ontbreken voorafgaande toestemming voor de behandeling. Het betreft geen second opinion. Hiervoor is het nodig dat met de uitslag van de bevindingen van de tweede arts wordt teruggegaan naar de behandelend arts.

EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, onderzoeken en behandelingen bij achalasie, behandeling door arts van eigen keuze, ontbreken verwijzing en voorafgaande toestemming Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 mei 2020,­ 2020019908,­ SKGZ201901567

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, hulpmiddelenzorg, zittend ziekenvervoer, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4, 2.9, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1, 2.6, 2.12 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 8 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2020
Datum publicatie: 10 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 september 2021,­ SKGZ201901567

Verzoeker kan alleen aanspraak maken op medisch specialistische revalidatiezorg als hij hierop redelijkerwijs is aangewezen en de zorg doelmatig is.

EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, hulpmiddelenzorg, zittend ziekenvervoer, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4, 2.9, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1, 2.6, 2.12 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 8 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2020
Datum publicatie: 10 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 18 augustus 2021,­ SKGZ202100703

Geen voorafgaande verwijzing en geen voorafgaande toestemming gevraagd.

EU/EER, Duitsland, mondzorg, kaakchirurgie, ontbrekende gegevens Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 6 april 2021,­ 2019058825,­ SKGZ201901253

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Zweden, stamceltherapie, autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (aHSCT), relapsing remitting multiple sclerose (RRMS), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 juni 2021
Datum publicatie: 16 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 17 februari 2021,­ 2020050905,­ SKGZ202001041

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, rugoperatie, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 februari 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 11 maart 2021,­ 2021000357,­ SKGZ202001837

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Turkije, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, verwijderen borstprotheses, lekkage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 7 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 27 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 4 maart 2021,­ 2020049832,­ SKGZ201901770

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, consult, onderzoek bij verdenking op Lyme Borreliose, stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2021
Datum publicatie: 29 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 maart 2021
Datum publicatie: 27 juli 2021