Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Buitenland, Europees recht

De zorgverzekering geldt in de hele wereld. De zorgkosten kunnen in het buitenland hoger zijn. Daardoor moet soms een groot deel van de rekening zelf worden betaald. Een Europese verordening en de Europese patiëntenrichtlijn geven extra regels voor de vergoeding van zorg in Europa.

Aantal resultaten: 1.395

Resultaten 51 - 60

Bindend advies GcZ,­ 26 mei 2021,­ SKGZ202001285

Dronedarone (Multaq®) is geen verzekerde prestatie op grond van de zorgverzekering. Eerder afgegeven machtiging hoeft de ziektekostenverzekeraar daarom niet over te nemen.

EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, dronedarone (Multaq®), overname machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 april 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 15 april 2021,­ 2021011672,­ SKGZ202001285

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, dronedarone (Multaq®), overname machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 april 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 mei 2021,­ SKGZ202002387

De ziektekostenverzekeraar heeft de juiste DBC-zorgproductcodes gehanteerd.

Verenigde Staten, medisch-specialistische zorg, farmaceutische zorg, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 april 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 april 2021,­ 2021009702,­ SKGZ202002387

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verenigde Staten, medisch-specialistische zorg, farmaceutische zorg, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 april 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 22 april 2021,­ SKGZ202001827

Vergoeding van ingediende nota’s voor zorg tijdens verblijf in een andere EU-lidstaat op grond van de zorgverzekering mag alleen mét instemming verzekerde. Ontbreekt deze dan moet worden getarifeerd.

EU-EER, Frankrijk, specificatie nota’s Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, en 2.4 Bzv, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, art. 6:248 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 april 2021
Datum publicatie: 23 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 april 2021,­ SKGZ202001837

Turkije, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, verwijderen borstprotheses, lekkage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 7 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 27 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 31 maart 2021,­ SKGZ20201580

Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat de tweede opname van erflater in Turkije spoedzorg betrof.

Buitenland, Turkije, medisch specialistische zorg, spoedeisende zorg, proceskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 13 NederlandsTurks Verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 maart 2021
Datum publicatie: 6 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 27 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 maart 2021,­ SKGZ202001567

TACE bij een recidief leiomyosarcoom van de uterus is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, transarteriële chemo-embolisatie (TACE), sarcoom en carcinosarcoom van de uturus, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 januari 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 29 maart 2021,­ SKGZ201901770

Onderzoek bij verdenking van Lyme Borreliose door de BCA-kliniek in Augsburg voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daarnaast bestaat geen indicatie voor diagnostiek naar deze aandoening. Verzoekster stelt dat zij al jaren klachten heeft die mogelijk worden veroorzaakt door de ziekte van Lyme. Omdat de BCA-kliniek in Augsburg, Duitsland, gespecialiseerd is in door teken overgedragen ziekten heeft verzoekster besloten zich in deze kliniek te laten onderzoeken. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de hiermee gemoeide kosten geweigerd.

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, consult, onderzoek bij verdenking op Lyme Borreliose, stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2021
Datum publicatie: 29 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 maart 2021
Datum publicatie: 27 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 17 maart 2021,­ SKGZ202001943

De ziektekostenverzekeraar mag de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering eenzijdig wijzigen. Voor de aanvullende ziektekostenverzekering geldt daarnaast geen acceptatieplicht.

Duitsland, ziektekostenverzekering, wijziging voorwaarden, vervallen dekking eigen bijdrage medisch-specialistische zorg Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 18 maart 2021