Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Divers

In dit thema vindt u alles dat niet bij een ander thema hoort.

Aantal resultaten: 108

Resultaten 91 - 100

Bindend advies, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02050

Fysiotherapie, privacy, controle van de indicatie door de ziekte-kostenverzekeraar, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 12 oktober 2011
Datum publicatie: 3 november 2011
Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02578

EU/EER, geneeskundige zorg, regionale chemotherapie met geïsoleerde perfusie bij pseudomyxoma peritonei (PMP), stand van de wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 12 oktober 2011
Datum publicatie: 21 oktober 2011
Bindend advies GcZ, 6 juli 2011, SKGZ2010.02682

Wijziging voorwaarden, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 6 juli 2011
Datum publicatie: 20 juli 2011
Bindend advies GcZ, 17 december 2008, SKGZ2008.00424

Geneeskundige zorg, ingangsdatum DBC, seizoenswerk in buitenland, regelmatig in- en uitschrijven, Voorwaarden zorgverzekering 2006 en 2007, art. 10,11 en 23 Zvw, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 17 december 2008
Datum publicatie: 5 april 2011
Bindend advies GcZ, 19 novemeber 2008, SKGZ2008.00832

Telefoonkosten en verblijf en verzorging tijdens opname in Dominicaanse Republiek, loslating netvlies oog, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2, 2.10 en 2.11 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 19 november 2008
Datum publicatie: 5 april 2011
Bindend advies GcZ, 12 augustus 2009, SKGZ2008.02655

Overig, ingangsdatum zorgverzekering, bijzondere omstandigheden, aanmelding via derde, vergoeding kosten rechtsbijstand, procedure ziekenhuis, GBA, direct registratienummer, Voorwaarden zorgverzekering 2006, artt. 2 tot en met 5 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 12 augustus 2009
Datum publicatie: 30 maart 2011
Bindend advies GcZ, 23 september 2009, SKGZ2009.00406

premie, opheffing royement door de ziektekostenverzekeraar, administratie- of incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2008, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 3:33 en 6:43 BW, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 23 september 2009
Datum publicatie: 28 maart 2011
Bindend advies GcZ, 12 augustus 2009, SKGZ2009.00350

Wijziging verzekeringsvoorwaarden, fysiotherapie, niet tijdige inlichting, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 3:37 lid 3 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 12 augustus 2009
Datum publicatie: 22 maart 2011
Bindend advies GcZ, 24 februari 2010, SKGZ2009.00470

royement aanvullende verzekering, fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenlandnota, Turkije, Voorwaarden zorgverzekering 2008, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011
Bindend advies GcZ, 24 februari 2010, SKGZ2009.00991

Niet ontvangen polisbladen, niet ontvangen verzekeringsvoorwaarden, Artt. 6:232 e.v. en 7:932 Burgerlijk Wetboek, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011