Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Divers

In dit thema vindt u alles dat niet bij een ander thema hoort.

Aantal resultaten: 114

Resultaten 21 - 30

bindend advies GcZ,­8 november 2017,­SKGZ201700722

Veronderstelde fraude, Thailand, terugvordering vergoeding, beƫindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, Voorwaarden zorgverzekering 2012 en 2013, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012 en 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 9 november 2017
bindend advies GcZ,­8 november 2017,­SKGZ201700723

Fraude, Thailand, terugvordering vergoeding, beƫindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude en Zorgverzekeraars Nederland, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 9 november 2017
bindend advies GcZ,­13 september 2017,­SKGZ201700059

Buitenlandpolis, vermelding extra 'woonland' op het polisblad, Voorwaarden ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 13 september 2017
Datum publicatie: 14 september 2017
bindend advies GcZ,­22 februari 2017,­ SKGZ201600150

Schadevergoeding,

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 22 februari 2017
Datum publicatie: 23 februari 2017
bindend advies GcZ,­22 februari 2017,­SKGZ201601391

Schadevergoeding in verband met aanmeldingCVZ/Zorginstituut, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 16 en 18d Zvw, art. 6:237 BW, Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 22 februari 2017
Datum publicatie: 23 februari 2017
bindend advies GcZ,­8 februari 2017,­SKGZ201600616

Aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding zorghotel, coulance, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 8 februari 2017
Datum publicatie: 10 februari 2017
bindend advies GcZ,­21 december 2016,­SKGZ201601295

Inzage zorgverbruik,, Voorwaarden zorgverzekering2006-2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2011, 2:10 BW, 'Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten' (Regeling TH/ NR-004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 21 december 2016
Datum publicatie: 23 december 2016
bindend advies GcZ,­21 december 2016,­SKGZ201602052

Opzegging, schadevergoeding, Artikel 3:37 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 21 december 2016
Datum publicatie: 23 december 2016
bindend advies GcZ,­14 december 2016,­SKGZ201503461

Acceptgirokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 14 december 2016
Datum publicatie: 16 december 2016
bindend advies GcZ,­14 december 2016,­SKGZ201600979

Vordering, teveel uitgekeerde vergoeding, orthodontie, aanvullende ziektekostenverzekering, gewekt vertrouwen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, artt. 3:309 en 6:203 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 14 december 2016
Datum publicatie: 16 december 2016