Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Divers

In dit thema vindt u alles dat niet bij een ander thema hoort.

Aantal resultaten: 107

Resultaten 41 - 50

advies Zorginstituut Nederland, 11 augustus 2014, 2014091022, SKGZ201400831

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneesmiddelenzorg, preferentiebeleid, Zyprexa

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 16 oktober 2015
anoniem bindend advies GcZ,17 september 2014,SKGZ201400833

Geneesmiddelenzorg, preferentiebeleid, Zyprexa, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 16 oktober 2015
bindend advies GcZ,23 september 2015,SKGZ201401194

Veronderstelde fraude, medische zorg Pakistan, beƫindiging verzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit , Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 7:941 en 7:943 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 25 september 2015
bindend advies GcZ,09 september 2015,SKGZ201402162

Aanvullende ziektekostenverzekering, fysiotherapie, aan- en uitzetten module, wachttijd, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artikel 6 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 11 september 2015
bindend advies GcZ,15 juli 2015,SKGZ201403114

Inschrijving kinderen, te late inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt.2 en 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, art. 3:37 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 17 juli 2015
bindend advies GcZ,15 juli 2015,SKGZ201403172

Acceptatie, aanvullende ziektekostenverzekering, betalingsachterstand, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, art. 7:932 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 17 juli 2015
bindend advies GcZ,15 juli 2015,SKGZ201303117

Vergoeding incassokosten zorgkostennota's, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, en artt. 2, 6 en 9 (oud) Zvw, 6:96 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 17 juli 2015
bindend advies GcZ,17 juni 2015,SKGZ201400055

Buitenland, Verenigde Staten, geneeskundige zorg, revalidatie, fysiotherapie, farmaceutische zorg, optologische zorg, GGZ-zorg, zittend ziekenvervoer, eigen risico, alternatieve geneeswijzen, mondzorg, opzegging verzekering, terugbetaling ten onrechte betaalde premie, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2012, artt. 10, 11 en 19 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17 en 2.19 Bzv, 2.5, 2.38 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2007-2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 18 juni 2015
bindend advies GcZ,22 april 2015,SKGZ201400887

Schadevergoeding in verband met herstel zorgverzekering met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2013-2014, artt. 6:96 en 7:925 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 28 april 2015
bindend advies GcZ,11 maart 2015,SKGZ201402659

Wijziging geboortedatum door de ziektekostenverzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 86 en 88 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 13 maart 2015