Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Divers

In dit thema vindt u alles dat niet bij een ander thema hoort.

Aantal resultaten: 107

Resultaten 51 - 60

bindend advies GcZ,11 maart 2015,SKGZ201400054

Veronderstelde fraude, neuscorrectie Turkije, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Centraal Informatiesysteem, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 13 maart 2015
GcZ,28 januari 2015,SKGZ201401551

Veronderstelde fraude, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, art. 7:941 BW), verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 30 januari 2015
bindend advies GcZ,14 januari 2015,SKGZ201400022

Ontharing met behulp van laser dan wel IPL bij de indicatie Tierfell naevus, intrekking van verleende machtiging, overgangstermijn, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 16 januari 2015
bindend advies GcZ,03 december 2014,SKGZ201400382

Kosten gebruik acceptgirokaart, facturering, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2014, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2014, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 8 december 2014
bindend advies GcZ,15 oktober 2014,SKGZ201400474

Veronderstelde fraude, beƫindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, doorgeven van volledige personalia aan Stichting CIS, afwijzing declaraties, terugvordering declaratie, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 oktober 2014
bindend advies GcZ,23 juli 2014,SKGZ201400301

Verblijf in herstellingsoord, hoogte vergoeding, redelijkheid en billijkheid, substitutie, coulance, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 25 juli 2014
bindend advies GcZ,16 april 2014,SKGZ2013.01623

Kosten gebruik acceptgirokaart, facturering , Voorwaarden zorgverzekering 2014, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 30 april 2014
bindend advies GcZ,16 april 2014,SKGZ2013.00630

Onterechte vordering, schadevergoeding, wettelijke rente, artt. 6:95, 6:96 en 6:106, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 25 april 2014
bindend advies GcZ,05 maart 2014,SKGZ2013.00797

Collectiviteit, deelname en korting op premie met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2013, artt. 17 en 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2013, artikel 3:309 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 27 maart 2014
bindend advies GcZ,SKGZ2013.01898

Kosten gebruik acceptgirokaart, facturering,Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 25 maart 2014