Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Divers

In dit thema vindt u alles dat niet bij een ander thema hoort.

Aantal resultaten: 114

Resultaten 51 - 60

bindend advies GcZ,­19 augustus 2015,­SKGZ201401399

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, vergoeding contactlenzen, betalingsachterstand, retourneren originele nota's, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2015, artt. 10, 11 en 16 Zvw, 2.1, 2.9 en 2.14 Bzv, 2.6 sub f en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 augustus 2015
Datum publicatie: 20 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 mei 2015
Datum publicatie: 15 december 2015
bindend advies GcZ,­15 juli 2015,­SKGZ201303117

Vergoeding incassokosten zorgkostennota's, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, en artt. 2, 6 en 9 (oud) Zvw, 6:96 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 15 juli 2015
Datum publicatie: 17 juli 2015
bindend advies GcZ,­15 juli 2015,­SKGZ201403114

Inschrijving kinderen, te late inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt.2 en 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, art. 3:37 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 15 juli 2015
Datum publicatie: 17 juli 2015
bindend advies GcZ,­15 juli 2015,­SKGZ201403172

Acceptatie, aanvullende ziektekostenverzekering, betalingsachterstand, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, art. 7:932 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 15 juli 2015
Datum publicatie: 17 juli 2015
bindend advies GcZ,­17 juni 2015,­SKGZ201400055

Buitenland, Verenigde Staten, geneeskundige zorg, revalidatie, fysiotherapie, farmaceutische zorg, optologische zorg, GGZ-zorg, zittend ziekenvervoer, eigen risico, alternatieve geneeswijzen, mondzorg, opzegging verzekering, terugbetaling ten onrechte betaalde premie, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2012, artt. 10, 11 en 19 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17 en 2.19 Bzv, 2.5, 2.38 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2007-2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 juni 2015
Datum publicatie: 18 juni 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 februari 2015
Datum publicatie: 9 november 2015
bindend advies GcZ,­22 april 2015,­SKGZ201400887

Schadevergoeding in verband met herstel zorgverzekering met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2013-2014, artt. 6:96 en 7:925 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 22 april 2015
Datum publicatie: 28 april 2015
bindend advies GcZ,­11 maart 2015,­SKGZ201400054

Veronderstelde fraude, neuscorrectie Turkije, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Centraal Informatiesysteem, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 11 maart 2015
Datum publicatie: 13 maart 2015
bindend advies GcZ,­11 maart 2015,­SKGZ201402659

Wijziging geboortedatum door de ziektekostenverzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 86 en 88 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 11 maart 2015
Datum publicatie: 13 maart 2015
GcZ,­28 januari 2015,­SKGZ201401551

Veronderstelde fraude, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, art. 7:941 BW), verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 28 januari 2015
Datum publicatie: 30 januari 2015
bindend advies GcZ,­14 januari 2015,­SKGZ201400022

Ontharing met behulp van laser dan wel IPL bij de indicatie Tierfell naevus, intrekking van verleende machtiging, overgangstermijn, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 14 januari 2015
Datum publicatie: 16 januari 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 december 2014
Datum publicatie: 11 november 2015