Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Divers

In dit thema vindt u alles dat niet bij een ander thema hoort.

Aantal resultaten: 110

Resultaten 61 - 70

bindend advies GcZ,­16 april 2014,­SKGZ2013.00630

Onterechte vordering, schadevergoeding, wettelijke rente, artt. 6:95, 6:96 en 6:106, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 16 april 2014
Datum publicatie: 25 april 2014
bindend advies GcZ,­05 maart 2014,­SKGZ2013.00797

Collectiviteit, deelname en korting op premie met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2013, artt. 17 en 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2013, artikel 3:309 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 5 maart 2014
Datum publicatie: 27 maart 2014
bindend advies GcZ,­SKGZ2013.01898

Kosten gebruik acceptgirokaart, facturering,Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 12 februari 2014
Datum publicatie: 25 maart 2014
bindend advies GcZ,­29 januari 2014,­SKGZ201203079

Schadevergoeding, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 2 oktober 2013
Datum publicatie: 15 oktober 2013
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 29 januari 2014
Datum publicatie: 11 februari 2014
Bindend advies GcZ,­02 oktober 2013,­SKGZ2012.03079

Schadevergoeding, wettelijke rente, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 2 oktober 2013
Datum publicatie: 15 oktober 2013
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 29 januari 2014
Datum publicatie: 11 februari 2014
Bindend advies GcZ,­ 12 juni 2013,­ SKGZ2012.03137

Aanvullende ziektekostenverzekering, pedicurebehandelingen, algemene voorwaarden, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, artt. 6:233 en 6:234 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 12 juni 2013
Datum publicatie: 17 juni 2013
Bindend advies GcZ,­ 29 mei 2013,­ SKGZ2012.02677

Zwitserland, Prometa® behandeling, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, art. 22 Vo. nr. 1408/71, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 29 mei 2013
Datum publicatie: 3 juni 2013
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 april 2013
Datum publicatie: 25 april 2016
Bindend advies GcZ,­ 29 mei 2013,­ SKGZ2012.03156

Afhandeling declaraties, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, art. 7:461 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 29 mei 2013
Datum publicatie: 3 juni 2013
Bindend advies GcZ,­ 29 mei 2013,­ SKGZ2013.00511

Collectiviteit, deelname en korting op premie met terugwerkende, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekosten-verzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 29 mei 2013
Datum publicatie: 3 juni 2013
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2013,­ SKGZ2012.01851

Geneeskundige zorg, GGZ, verslavingszorg, klinische behandeling, vergoeding kosten van extra en luxueuze faciliteiten, ambulante therapie, schriftelijke toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 april 2013
Datum publicatie: 25 april 2013
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 januari 2013
Datum publicatie: 4 juli 2016