Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Divers

In dit thema vindt u alles dat niet bij een ander thema hoort.

Aantal resultaten: 107

Resultaten 71 - 80

Bindend advies GcZ, 6 februari 2013, SKGZ2012.00267

Geneeskundige zorg, transseksualiteit, geslachtsveranderende operatie, buitenland, Thailand, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 19 februari 2013
Bindend GcZ advies, 23 januari 2013, SKGZ2012.00660

EU/EER, geneeskundige zorg, second opinion, opname, onderzoek, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.4, 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 19 Vo 883/2004, art. 25 Vo 987/2009, VWEU, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 29 januari 2013
Bindend GcZ advies, 23 januari 2013, SKGZ2012.00991

Laboratoriumonderzoek, vitale organenscan, alternatieve behandelingen, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2011-2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 29 januari 2013
Bindend advies GcZ, 19 december 2012, SKGZ2012.01474

Hulpmiddelenzorg, thuisdialyse, tegemoetkomingskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4, 2.9 Bzv, 2.6, 2.36 Rzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 10 januari 2013
Bindend advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2012.01094

Onterechte vordering, schadevergoeding, art. 6:74 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 6 december 2012
Bindenda advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2012.01417

Hulpmiddelenzorg, sta-opstoel, voetzorg bij diabetes mellitus, podotherapie, termijn voor indienen nota’s, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.33 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006, 2008, 2009 en 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 6 december 2012
Bindend advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2012.01910

Geboortedatum, fictief, wijziging, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 86, 88 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekos-tenverzekering 2012, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 6 december 2012
Bindend advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2011.02948

EU/EER, geneeskundige zorg, klinische revalidatie in verband met multiple sclerose, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, art. 22 Vo 1408/71, art. 56 VWEU, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 december 2012
Bindend advies GcZ, 31 oktober 2012, SKGZ2012.01144

Declaratie, uitbetaling, terugvordering, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, artt. 3:35, 6:203 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 9 november 2012
Bindend advies GcZ, 31 oktober 2012, SKGZ2011.02942

EU/EER, geneeskundige zorg, robotgeassisteerde prostatectomie, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 20 Vo 883/2004, art. 56 VWEU, verzoek gedeeltijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 7 november 2012