Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Divers

In dit thema vindt u alles dat niet bij een ander thema hoort.

Aantal resultaten: 107

Resultaten 81 - 90

Bindend advies GcZ, 12 september 2012, SKGZ2012.00680

Geneeskundige zorg, operaties knieprothese en heupprothese, second opinion, garantiestelling vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, overeenstemming partijen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 19 september 2012
Bindend advies GcZ, 11 januari 2012, SKGZ2011.01008

Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 27 januari 2012
Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.01000

EU/EER, geneeskundige zorg, onjuiste inlichting door Alarmcentrale, hoogte vergoeding, schadevergoeding, priv├ękliniek, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, overeenstemming in verzoek

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 28 december 2011
Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.01957

GGZ, PGB, overgangsregeling AWBZ, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.10 en 2.16a Bzv, artikel III van het Wijzigingsbesluit Bzv, artikel 1:452, lid 6, aanhef, en onder d BW, de artikelen 6:97 en 6:74 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 28 december 2011
Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.00980

Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, eczeem, reguliere en alternatieve zorg, zorgplicht wijziging van de voorwaarden, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, artt. 3:36 en 3:37 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 19 december 2011
Bindend advies GcZ, 8 april 2009, SKGZ2008.02692

EU/EER, geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, Leaky Gut Syndroom, Nivelles (Belgi├ź), gelijkheidsbeginsel, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en 2.39, 2.40 e.v. bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 14 december 2011
Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2011.01654

EU/EER, geneeskundige zorg, operatie hallux valgus met minimaal invasieve techniek, stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 9 november 2011
Bindend advies GcZ, 26 oktober 2011, SKGZ2010.02765

Geneeskundige zorg, dyslexiezorg, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullen-de ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 9 november 2011
Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.01723

EU/EER, geneeskundige zorg, chemotherapie in combinatie met hyperthermie, stand wetenschap en praktijk, verwijzing, zittend ziekenvervoer, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 3 november 2011
Bindend advies, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02050

Fysiotherapie, privacy, controle van de indicatie door de ziekte-kostenverzekeraar, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 3 november 2011