Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 397

Resultaten 121 - 130

advies Zorginstituut Nederland,­ 14 juni 2012,­ 2012062495,­ SKGZ201200418

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinqswet, Farmaceutische zorg, dimethylfumaraat (Psorinovo®), voorschrijvend arts

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 11 juli 2012
Datum publicatie: 12 juli 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 juni 2012
Datum publicatie: 9 september 2016
bindend advies GcZ,­17 augustus 2016,­SKGZ201502196

Farmaceutische zorg, Cetomacrogol zalf met 8% melkzuur, magistrale bereiding, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 augustus 2016
Datum publicatie: 25 augustus 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 mei 2016
Datum publicatie: 25 augustus 2016
bindend advies GcZ,­17 augustus 2016,­SKGZ201503010

Farmaceutische zorg, instillatie met Gepan®-blaasspoeling, stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 augustus 2016
Datum publicatie: 25 augustus 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 juli 2016
Datum publicatie: 25 augustus 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 6 juli 2016,­ 2016050737,­ SKGZ201503010

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, instillatie met GepanO-blaasspoeling, stand wetenschap en praktijk

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 augustus 2016
Datum publicatie: 25 augustus 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 juli 2016
Datum publicatie: 25 augustus 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 11 mei 2016,­ 2016035808,­ SKGZ201502196

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg. Cetomacrogol zalfmet 8% melkzuur, magistrale bereiding

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 augustus 2016
Datum publicatie: 25 augustus 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 mei 2016
Datum publicatie: 25 augustus 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 4 juli 2012,­ 2012080687,­ SKGZ201200733

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, farmaceutische zorg, alternatieve zorg, aloe vera cr*me, Flumil Forte 600mg, behandelingen acupunctuur

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 15 augustus 2012
Datum publicatie: 21 augustus 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 juli 2012
Datum publicatie: 1 augustus 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 21 augustus 2012,­ 2012097346,­ SKGZ201200761

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, eigen bijdrage Otrivelle®, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 26 september 2012
Datum publicatie: 5 oktober 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 augustus 2012
Datum publicatie: 29 juli 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 20 augustus 2012,­ 2012096601,­ SKGZ201200781

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinqswet, Farmaceutische zorg, vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 31 oktober 2012
Datum publicatie: 20 november 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 augustus 2012
Datum publicatie: 29 juli 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 31 januari 2013,­ 2013007523,­ SKGZ201201217

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinqswet, Farmaceutische zorg, medicinale cannabis

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 6 maart 2013
Datum publicatie: 8 maart 2013
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 januari 2013
Datum publicatie: 20 juli 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 21 november 2012,­ 2012116806,­ SKGZ201201174

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magnesiumgluconaat tabletten

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 5 december 2012
Datum publicatie: 11 december 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 november 2012
Datum publicatie: 20 juli 2016