Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 395

Resultaten 121 - 130

advies Zorginstituut Nederland, 31 januari 2013, 2013007523, SKGZ201201217

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinqswet, Farmaceutische zorg, medicinale cannabis

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 6 maart 2013
Datum publicatie: 8 maart 2013
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 januari 2013
Datum publicatie: 20 juli 2016
advies Zorginstituut Nederland, 21 november 2012, 2012116806, SKGZ201201174

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magnesiumgluconaat tabletten

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 5 december 2012
Datum publicatie: 11 december 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 november 2012
Datum publicatie: 20 juli 2016
advies Zorginstituut Nederland, 30 januari 2013, 2012144150,SKGZ201201284

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Ritalin®, kosten uitschrijven recept, alternatieve geneeswijzen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 20 februari 2013
Datum publicatie: 27 februari 2013
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 januari 2013
Datum publicatie: 18 juli 2016
advies Zorginstituut Nederland, 28 februari 2013, 2013023811, SKGZ201201665

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, datum terhandstelling, beaindiging verzekering

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 17 april 2013
Datum publicatie: 25 april 2013
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 februari 2013
Datum publicatie: 15 juli 2016
advies Zorginstituut Nederland, 20 mei 2016, 2016039866, SKGZ201501920

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, natriumchloride capsules

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 6 juli 2016
Datum publicatie: 11 juli 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 mei 2016
Datum publicatie: 13 juli 2016
bindend advies GcZ,6 juli 2016,SKGZ201501920

Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, natriumchloride capsules, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 6 juli 2016
Datum publicatie: 11 juli 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 mei 2016
Datum publicatie: 13 juli 2016
bindend advies GcZ,6 juli 2016,SKGZ201503353

Farmaceutische zorg, preferent geneesmiddel, verplicht eigen risico, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.8, 2.17 en 2.18 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 6 juli 2016
Datum publicatie: 11 juli 2016
advies Zorginstituut Nedrland, 23 november 2012, 2012117378, SKGZ201201716

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Psorinovo®, dimethylfumaraat, psoriasis, voorschrijvend arts

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 23 januari 2013
Datum publicatie: 29 januari 2013
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 november 2012
Datum publicatie: 4 juli 2016
bindend advies GcZ,15 juni 2016,SKGZ201502160

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5, Bijlagen 1 en 2 Rzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 15 juni 2016
Datum publicatie: 16 juni 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 mei 2016
Datum publicatie: 16 juni 2016
advies Zorginstituut Nederland, 02 mei 2016, 2016044679, SKGZ201502160

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 15 juni 2016
Datum publicatie: 16 juni 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 mei 2016
Datum publicatie: 16 juni 2016