Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 419

Resultaten 121 - 130

advies Zorginstituut Nederland,­ 06 oktober 2016,­2016112450,­ SKGZ201600658

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, eigen risico, preferentiebeleid, begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (terhandstellingsgesprek)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 21 december 2016
Datum publicatie: 23 december 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2016
Datum publicatie: 23 december 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 06 oktober 2016,­ 2016108248,­ SKGZ201600627

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Seroxat® 20 mg

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2016
Datum publicatie: 16 december 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2016
Datum publicatie: 19 december 2016
bindend advies GcZ,­14 december 2016,­SKGZ201600627

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Seroxat® 20 mg, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2016
Datum publicatie: 16 december 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2016
Datum publicatie: 19 december 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 25 mei 2012,­ 2012062493,­ SKGZ201102322

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Thyreoidum

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 mei 2012
Datum publicatie: 6 december 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 24 oktober 2016,­ 2016080508,­ SKGZ201502040

Definitief Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, Regenboog Apotheek, dexmethylfemdaat retard 10, 15 en 20 mg

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 november 2016
Datum publicatie: 25 november 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 oktober 2016
Datum publicatie: 28 november 2016
bindend advies GcZ,­23 november 2016,­SKGZ201502040

Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, Regenboog Apotheek, dexmethylfenidaat retard 10, 15 en 20 mg, Voorwaarden zorgverzekering 2015,artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 november 2016
Datum publicatie: 25 november 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 oktober 2016
Datum publicatie: 28 november 2016
bindend advies GcZ,­09 november 2016,­SKGZ201600446

Farmaceutische zorg, terhandstellingskosten, ANZ-dienstverlening, hoogte tarief, eigen, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.8, 2.17 en 2.19 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Nza beleidsregel BR/CU-5124, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 november 2016
Datum publicatie: 10 november 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 11 juli 2016,­ 2016090705,­ SKGZ201600418

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Xifaxan® (Rifaximin)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 november 2016
Datum publicatie: 4 november 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 juli 2016
Datum publicatie: 7 november 2016
bindend advies GcZ,­02 november 2016,­SKGZ201600418

Farmaceutische zorg, Xifaxan® (Rifaximin), Voorwaarden zorgverzekering2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 november 2016
Datum publicatie: 4 november 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 juli 2016
Datum publicatie: 7 november 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 31 augustus 2016,­ 2016103465,­ SKGZ201600600

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Cialis® 5mg

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 oktober 2016
Datum publicatie: 27 oktober 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 augustus 2016
Datum publicatie: 28 oktober 2016