Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 419

Resultaten 131 - 140

bindend advies GcZ,­26 oktober 2016,­SKGZ201600600

Farmaceutische zorg, Cialis® 5mg, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 oktober 2016
Datum publicatie: 27 oktober 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 augustus 2016
Datum publicatie: 28 oktober 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 16 januari 2015,­ 2014161982,­ SKGZ201401490

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Risperdal®, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Vaststelling
Datum uitspraak: 25 maart 2015
Datum publicatie: 8 april 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 januari 2015
Datum publicatie: 27 oktober 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 20 september 2016,­ 2016107106,­ SKGZ201601491

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, Regenboog Apotheek, Venlafaxine retard

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 oktober 2016
Datum publicatie: 13 oktober 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 september 2016
Datum publicatie: 14 oktober 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 16 juni 2016,­ 2016077365,­ SKGZ201600785

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinqswet, Farmaceutische zorg, Nicotinell pleisters bij het syndroom van Gilles de la Tourette

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 oktober 2016
Datum publicatie: 13 oktober 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 juni 2016
Datum publicatie: 14 oktober 2016
bindend advies GcZ,­12 oktober 2016,­SKGZ201601491

Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, Regenboog Apotheek, Venlafaxine retard, Voorwaarden zorgverzekering2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 oktober 2016
Datum publicatie: 13 oktober 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 september 2016
Datum publicatie: 14 oktober 2016
bindend advies GcZ,­12 oktober 2016,­SKGZ201600785

Farmaceutische zorg, Nicotinell pleisters bij het syndroom van Gilles de la Tourette, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5, Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 oktober 2016
Datum publicatie: 13 oktober 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 juni 2016
Datum publicatie: 14 oktober 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 20 september 2012,­ 2012099434,­ SKGZ201102690

Advies als bedoeld in artikel 1 14 Zorgverzekeringswet, EU/EER, huisartsenzorg, farmaceutische zorg, Voltaren Emulgel®, Brufen®, Coldhot®

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 december 2012
Datum publicatie: 8 januari 2013
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 september 2012
Datum publicatie: 7 oktober 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 16 augustus 2012,­ 2012087680,­ SKGZ201102852

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, medicinale cannabis

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 oktober 2012
Datum publicatie: 7 november 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 augustus 2012
Datum publicatie: 4 oktober 2016
Bindend advies GcZ,­ 14 september 2016,­ SKGZ201502573

Farmaceutische zorg, eerste uitgiftegesprek, eigen risico, specificatie zorgnota's Voorwaarden zorgverzekering 2014 en 2015, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.8, 2.17 en 2.19 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 september 2016
Datum publicatie: 21 september 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 27 mei 2016,­ 2016048669,­ SKGZ201600165

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorq, methylfenidaat retard, magistrale bereiding

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 14 september 2016
Datum publicatie: 16 september 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 27 mei 2016
Datum publicatie: 20 september 2016