Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 461

Resultaten 11 - 20

Advies Zorginstituut Nederland,­ 30 april 2020,­ 2020008973,­ SKGZ201901583

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2020
Datum publicatie: 15 juni 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 april 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 30 september 2020,­ 2020004614,­ SKGZ201902344

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, VitA-POS® oogzalf, machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.8 en 2.9 Bzv, 2.5, 2.6, 2.13 en Bijlage 1 en 2 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 5 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 17 september 2020,­ 2020029511,­ SKGZ201902107

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Lioresal® 10 mg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 september 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 juni 2021,­ SKGZ202002185

Verzoekster heeft geen aanspraak op taperingsstrips met zopiclon, omdat zij hiervoor geen indicatie heeft.

Farmaceutische zorg, zopiclon, taperingstrips, rationele farmacotherapie, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering2020, art. 20 van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraar aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 mei 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 18 mei 2021,­ 2021008471,­ SKGZ202002185

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, zopiclon, taperingstrips, rationele farmacotherapie, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering2020, art. 20 van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraar aan consumenten (TH/NR-017)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 mei 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 juni 2021,­ SKGZ202001060

De afbouw van het middel venlafaxine door middel van taperingstrips komt niet voor vergoeding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de eis van rationele farmacotherapie.

Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, rationele farmacotherpie, taperingstrips, venlafaxine Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juni 2021
Datum publicatie: 3 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 mei 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juni 2021,­ SKGZ202002673

Afbouwmedicatie voor bupropion zoals bij verzoekster toegepast, is geen rationele farmacotherapie.

Farmaceutische zorg, afbouwmedicatie bupropion, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juni 2021
Datum publicatie: 3 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 mei 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 mei 2021,­ SKGZ202001285

Dronedarone (Multaq®) is geen verzekerde prestatie op grond van de zorgverzekering. Eerder afgegeven machtiging hoeft de ziektekostenverzekeraar daarom niet over te nemen.

EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, dronedarone (Multaq®), overname machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 april 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 mei 2021,­ SKGZ202001920

Verzoekster heeft geen aanspraak op taperingstrips met citalopram.

Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, rationele farmacotherapie, taperingstrips, citalopram Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 15 april 2021,­ 2021011672,­ SKGZ202001285

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, dronedarone (Multaq®), overname machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 april 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021