Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 497

Resultaten 11 - 20

Bindend advies GcZ,­ 15 februari 2022,­ SKGZ202101635

Verzoekster heeft geen aanspraak op taperingstrips met citalopram.

Zaak : Farmaceutische zorg, taperingstrips, rationele farmacotherapie, citalopram Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 februari 2022
Datum publicatie: 15 februari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 november 2021
Datum publicatie: 15 februari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 22 november 2021,­ 2021042732,­ SKGZ202101635

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, taperingstrips, rationele farmacotherapie, citalopram Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 februari 2022
Datum publicatie: 15 februari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 november 2021
Datum publicatie: 15 februari 2022
Bindend advies GcZ,­ 9 februari 2022,­ SKGZ202101094

Kosten vergoed tot het in de voorwaarden opgenomen maximum dan wel uit coulance. Geen medische noodzaak voor het niet-preferente geneesmiddel. Geen toekenning schadevergoeding.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, alternatieve geneeswijzen, alternatieve geneesmiddelen, Lymphosot®, Hepeel® en Reneel®, laboratoriumonderzoek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 7, 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 februari 2022
Datum publicatie: 11 februari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 januari 2022
Datum publicatie: 11 februari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 4 januari 2022,­ 2021033480,­ SKGZ202101094

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, alternatieve geneeswijzen, alternatieve geneesmiddelen, Lymphosot®, Hepeel® en Reneel®, laboratoriumonderzoek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 7, 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 februari 2022
Datum publicatie: 11 februari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 januari 2022
Datum publicatie: 11 februari 2022
Bindend advies GcZ,­ 26 januari 2022,­ SKGZ202100548

De wijze waarop verzoeker fluoxetine heeft afgebouwd is geen rationele farmacotherapie.

Farmaceutische zorg, fluoxetine, apotheekbereiding, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 januari 2022
Datum publicatie: 28 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 juni 2021
Datum publicatie: 28 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 26 januari 2022,­ SKGZ202100624

De ziektekostenverzekeraar mag een preferentiebeleid voeren. Aanspraak op het niet-preferente geneesmiddel bestaat alleen als een medische noodzaak aanwezig is. Deze is door verzoeker niet aannemelijk gemaakt.

Farmaceutische zorg, Nexium®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 januari 2022
Datum publicatie: 28 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 oktober 2021
Datum publicatie: 28 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 7 oktober 2021,­ 2021034987,­ SKGZ202100624

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Nexium®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 januari 2022
Datum publicatie: 28 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 oktober 2021
Datum publicatie: 28 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 juni 2021,­ 2021018739,­ SKGZ202100548

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, fluoxetine, apotheekbereiding, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 januari 2022
Datum publicatie: 28 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 juni 2021
Datum publicatie: 28 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 25 januari 2022,­ SKGZ202101854

Geen aanspraak op Toplexil®, betalingsachterstand juist vastgesteld, geen grond voor schadevergoeding.

Farmaceutische zorg, Toplexil®, verrekening met premie, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 6:127 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 januari 2022
Datum publicatie: 26 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 december 2021
Datum publicatie: 26 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 24 december 2021,­ 2021047037,­ SKGX202101854

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Toplexil®, verrekening met premie, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 6:127 BW.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 januari 2022
Datum publicatie: 26 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 december 2021
Datum publicatie: 26 januari 2022