Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 392

Resultaten 21 - 30

Advies Zorginstituut Nederland, 12 februari 2019, 2019003410, SKGZ201801565

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Losec Mups®, gedeeltelijk vergoeding 201801565

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 22 maart 2019
Bindend advies GcZ, 20 maart 2019, SKGZ201801565

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Losec Mups®, gedeeltelijk vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 Rzv, 6:2, 6:233 e.v. en 6:248 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 22 maart 2019
Bindend advies GcZ,6 maart 2019, SKGZ201800597

Farmaceutische zorg, geneesmiddel, Zyprexa Velotab 15 mg Smelttablet, preferentiebeleid, medische noodzaak, terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2013-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013-2018, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 13 maart 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 14 januari 2019, 2018065106, SKGZ201800597

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddel, Zyprexa Velotab 15 mg Smelttablet, preferentiebeleid, medische noodzaak, terugwerkende kracht

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 13 maart 2019
Bindend advies GcZ, 9 januari 2019, SKGZ201702145

Farmaceutische zorg, magnesiumoxide 500 mg, magistrale bereiding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 18 februari 2019
advies Zorginstituut Nederland, 3 december 2018, 2018030597, SKGZ201702145

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekerinqswet, Farmaceutische zorg, magnesiumoxide 500 mg, magistrale bereiding

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 14 januari 2019
advies Zorginstituut Nederland, 13 november 2018, 2018038575, SKGZ201800326

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorq, 4-aminopyridine, voorwaardelijke toelating

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 2 januari 2019
advies Zorginstituut Nederland, 6 december 2018, 2018052165, SKGZ201800809

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Calmurid® crème

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 2 januari 2019
advies Zorginstituut Nederland, 8 oktober 2018, 2018047565, SKGZ201800507

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, dieetpreparaat, biologische sondevoeding

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 2 januari 2019
Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201801179

Farmaceutische zorg, medicinale cannabis, coulance, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 19 december 2018