Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 497

Resultaten 21 - 30

Advies Zorginstituut Nederland,­ 2021029920,­ SKGZ202101029

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Progynova® (valeraat) 2 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 19 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2021
Datum publicatie: 21 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 17 januari 2022,­ SKGZ202101029

Verzoekster heeft geen medische noodzaak voor gebruik van Progynova® (valeraat) 2 mg.

Farmaceutische zorg, Progynova® (valeraat) 2 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 19 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2021
Datum publicatie: 21 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 21 december 2021,­ SKGZ202100223

De ziektekostenverzekeraar mag een preferentiebeleid voeren. Het is aan verzoeker aannemelijk te maken dat een medische noodzaak bestaat voor een ander dan het preferente geneesmiddel.

Farmaceutische zorg, Wellbutrin® XR 150 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 december 2021
Datum publicatie: 23 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2021
Datum publicatie: 23 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 oktober 2021,­ 2021027606,­ SKGZ202100223

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Wellbutrin® XR 150 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 december 2021
Datum publicatie: 23 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2021
Datum publicatie: 23 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 4 november 2021,­ 2020014056,­ SKGZ201902505

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, fluoxetine, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2021
Datum publicatie: 15 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 november 2021
Datum publicatie: 20 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 14 december 2021,­ SKGZ201902505

De afbouw van het middel fluoxetine door middel van taperingstrips komt niet voor vergoeding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de eis van rationele farmacotherapie.

Farmaceutische zorg, fluoxetine, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2021
Datum publicatie: 15 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 november 2021
Datum publicatie: 20 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 december 2021,­ SKGZ202100076

De commissie oordeelt uitsluitend in het individuele geval. Medische noodzaak van het niet-preferente geneesmiddel niet aannemelijk gemaakt.

Farmaceutische zorg, CoAprovel®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, bijlage 1 en bijlage 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 december 2021
Datum publicatie: 6 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 augustus 2021
Datum publicatie: 6 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 9 augustus 2021,­ 2021029444,­ SKGZ202100076

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, CoAprovel®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, bijlage 1 en bijlage 2 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 december 2021
Datum publicatie: 6 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 augustus 2021
Datum publicatie: 6 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 december 2021,­ SKGZ202001649

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van Nexium®, ook niet als hij het prijsverschil tussen dit middel en het preferente geneesmiddel voor zijn rekening neemt, aangezien een medische noodzaak voor het gebruik van Nexium® ontbreekt.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Nexium®, esomeprazol, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, Bijlage 1 en Bijlage 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 september 2021,­ 2021031354,­ SKGZ202001649

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Nexium®, esomeprazol, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, Bijlage 1 en Bijlage 2 Rzv

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2021
Datum publicatie: 1 december 2021