Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 461

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 7 mei 2021,­ SKGZ202000301

De ziektekostenverzekeraar mag een preferentiebeleid voeren. Het is aan verzoeker aannemelijk te maken dat een medische noodzaak bestaat voor een ander dan het preferente middel.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, atorvastatine en Nexium®, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 6 april 2021,­ 2021010240,­ SKGZ202000301

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, atorvastatine en Nexium®, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 19 maart 2021,­ SKGZ202001180

Ook de toedieningsvorm van een geneesmiddel kan een medische noodzaak zijn voor het gebruik van een niet- preferent geneesmiddel.

Farmaceutische zorg, methotrexaat, injectiepen, preferentiebeleid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 maart 2021
Datum publicatie: 24 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 februari 2021,­ SKGZ202001801

Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij op grond van een medische noodzaak is aangewezen op het (merk)geneesmiddel Losec Mups®.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Losec Mups® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 januari 2021,­ 2020054419,­ SKGZ202001801

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Losec Mups® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ201902684

EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, specificatie nota's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 januari 2021,­ 2020038767,­ SKGZ202000381

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, preferentiebeleid, Seroxat® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2021
Datum publicatie: 10 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 23 december 2020,­ 2020054052,­ SKGZ201902684

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, specificatie nota's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 22 december 2020,­ 2020051888,­ SKGZ202001320

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, amitriptyline, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2021
Datum publicatie: 10 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 25 november 2020,­ 2020049176,­ SKGZ202001150

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, WLS Forte, vitamine- en mineralentekort na bariatrische chirurgie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021