Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 497

Resultaten 51 - 60

Advies Zorginstituut Nederland,­ 18 mei 2021,­ 2021008471,­ SKGZ202002185

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, zopiclon, taperingstrips, rationele farmacotherapie, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering2020, art. 20 van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraar aan consumenten (TH/NR-017)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 mei 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 juni 2021,­ SKGZ202001060

De afbouw van het middel venlafaxine door middel van taperingstrips komt niet voor vergoeding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de eis van rationele farmacotherapie.

Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, rationele farmacotherpie, taperingstrips, venlafaxine Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juni 2021
Datum publicatie: 3 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 mei 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juni 2021,­ SKGZ202002673

Afbouwmedicatie voor bupropion zoals bij verzoekster toegepast, is geen rationele farmacotherapie.

Farmaceutische zorg, afbouwmedicatie bupropion, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juni 2021
Datum publicatie: 3 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 mei 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 mei 2021,­ SKGZ202001920

Verzoekster heeft geen aanspraak op taperingstrips met citalopram.

Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, rationele farmacotherapie, taperingstrips, citalopram Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 mei 2021,­ SKGZ202001285

Dronedarone (Multaq®) is geen verzekerde prestatie op grond van de zorgverzekering. Eerder afgegeven machtiging hoeft de ziektekostenverzekeraar daarom niet over te nemen.

EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, dronedarone (Multaq®), overname machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 april 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 15 april 2021,­ 2021011672,­ SKGZ202001285

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, dronedarone (Multaq®), overname machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 april 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 mei 2021,­ SKGZ202000301

De ziektekostenverzekeraar mag een preferentiebeleid voeren. Het is aan verzoeker aannemelijk te maken dat een medische noodzaak bestaat voor een ander dan het preferente middel.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, atorvastatine en Nexium®, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 6 april 2021,­ 2021010240,­ SKGZ202000301

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, atorvastatine en Nexium®, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 19 maart 2021,­ SKGZ202001180

Ook de toedieningsvorm van een geneesmiddel kan een medische noodzaak zijn voor het gebruik van een niet- preferent geneesmiddel.

Farmaceutische zorg, methotrexaat, injectiepen, preferentiebeleid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 maart 2021
Datum publicatie: 24 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 februari 2021,­ SKGZ202001801

Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij op grond van een medische noodzaak is aangewezen op het (merk)geneesmiddel Losec Mups®.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Losec Mups® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021