Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 497

Resultaten 61 - 70

Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 januari 2021,­ 2020054419,­ SKGZ202001801

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Losec Mups® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ201902684

EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, specificatie nota's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 januari 2021,­ 2020038767,­ SKGZ202000381

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, preferentiebeleid, Seroxat® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2021
Datum publicatie: 10 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 23 december 2020,­ 2020054052,­ SKGZ201902684

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, specificatie nota's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 22 december 2020,­ 2020051888,­ SKGZ202001320

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, amitriptyline, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2021
Datum publicatie: 10 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 25 november 2020,­ 2020049176,­ SKGZ202001150

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, WLS Forte, vitamine- en mineralentekort na bariatrische chirurgie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 3 februari 2021,­ SKGZ202000381

De commissie beslist dat verzoekster geen belang meer heeft bij een uitspraak.

Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, preferentiebeleid, Seroxat® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2021
Datum publicatie: 10 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 3 februari 2021,­ SKGZ202001320

Het door verzoekster gehanteerde afbouwschema voor amitriptyline is geen rationele farmacotherapie.

Farmaceutische zorg, amitriptyline, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2021
Datum publicatie: 10 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 januari 2021,­ SKGZ202001150

Geen aanspraak op WLS Forte na bariatrische chirurgie.

Farmaceutische zorg, WLS Forte, vitamine- en mineralentekort na bariatrische chirurgie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 januari 2021,­ SKGZ202001045

Als een geneesmiddel niet onder het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar valt, mag de zorgverzekeraar de verstrekking hiervan niet zonder meer afwijzen op de grond dat een goedkoper alternatief beschikbaar is.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 21 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 december 2020
Datum publicatie: 20 juli 2021