Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 392

Resultaten 71 - 80

bindend advies GcZ,7 juni 2017,SKGZ201602776

Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, eigen bijdrage, Medikinet®, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 7 juni 2017
advies Zorginstituut Nederland, 11 april 2017, 2017017440, SKGZ201602636

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, taperingstrips, venlafaxine

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 7 juni 2017
advies Zorginstituut Nederland, 31 maart 2017, 2017014669, SKGZ201602776

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, eigen bijdrage, Medikinet®

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 7 juni 2017
advies Zorginstituut Nederland, 31 maart 2017, 2017000795, SKGZ201602144

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, tacrolimus zetpillen, colitis ulcerosa

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 18 mei 2017
bindend advies GcZ,10 mei 2017,SKGZ201602144

Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, tacrolimus zetpillen, colitis ulcerosa, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 17 mei 2017
bindend advies GcZ,19 april 2017,SKGZ201602652

Farmaceutische zorg, eigen risico, acceptgirokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11, 19, 21 en 23 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 25 april 2017
bindend advies GcZ,19 april 2017,SKGZ201601688

Farmaceutische zorg, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hoogte vergoeding, kenbaarheid, verzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt.3, 10, 11, 13, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.8, 2.17 en 2.19 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 24 april 2017
advies Zorginstituut Nederland, 17 januari 2017, 2016133463, SKGZ201601423

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, taperingstrips, paroxetine

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 27 maart 2017
bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201601423

Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, taperingstrips, paroxetine, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 23 maart 2017
advies Zorginstituut Nederland, 26 oktober 2016, 2016120633, SKGZ201503538

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, methylfemdaat retard 5 en 25 mg, Regenboog Apotheek, met-gecontracteerde zorgaanbieder

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 10 maart 2017