Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Farmaceutische zorg

Onder farmaceutische zorg vallen: geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten, zoals sondevoeding. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn helemaal betaald. In bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk van niet geregistreerde medicijnen. Een apotheek brengt kosten in rekening voor de dienstverlening (terhandstelling) en voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn.

Aantal resultaten: 392

Resultaten 81 - 90

bindend advies GcZ,8 maart 2017,SKGZ201503538

Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, methylfenidaat retard 5 en 25 mg, Regenboog Apotheek, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 9 maart 2017
advies Zorginstituut Nederland, 13 januari 2017, 2016133140, SKGZ201600893

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, voedingssupplementen, vitamine B12 tabletten

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 24 februari 2017
bindend advies GcZ,22 februari 2017,SKGZ201600893

Farmaceutische zorg, voedingssupplementen, vitamine B12 tabletten, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 23 februari 2017
bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201601550

Farmaceutische zorg, eigen bijdrage, mondzorg, vergoeding gebitsprothese, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.7 en 2.8 Bzv, 2.5, 2.31 en Bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 10 februari 2017
advies Zorginstituut Nederland, 13 december 2016, 2016131833, SKGZ201502516

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 10 februari 2017
bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201502516

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, Bijlagen 1 en 2 Rzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 10 februari 2017
bindend advies GcZ,11 januari 2017,SKGZ201600873

Farmaceutische zorg, dieetproducten, Modifast®, voortzetting coulancevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 januari 2017
advies Zorginstituut Nederland, 06 oktober 2016,2016112450, SKGZ201600658

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, eigen risico, preferentiebeleid, begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (terhandstellingsgesprek)

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 23 december 2016
bindend advies GcZ,21 december 2016,SKGZ201600658

Farmaceutische zorg, eigen risico, preferentiebeleid, begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (terhandstellingsgesprek), Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 23 december 2016
advies Zorginstituut Nederland, 06 oktober 2016, 2016108248, SKGZ201600627

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Seroxat® 20 mg

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 19 december 2016