Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Fraude

Wordt met opzet een rekening ingediend voor zorg die niet is geleverd? Dan kan sprake zijn van fraude. Dat kan leiden tot het beëindigen van de verzekering. Of het opnemen in een register, waardoor het afsluiten van een nieuwe verzekering moeilijker wordt.

Aantal resultaten: 35

Resultaten 11 - 20

GcZ, 07 augustus 2013, SKGZ2012.02805

Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, registratie in het incidentenre-gister van de ziektekostenverzekeraar, buitenlandnota, declaratie, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 7 augustus 2013
Datum publicatie: 9 augustus 2013
Bindend advies GcZ, 1 mei 2013, SKGZ2013.00124

Veronderstelde fraude, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Be-strijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 1 mei 2013
Datum publicatie: 17 mei 2013
Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00817

Veronderstelde fraude door de ouders, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 20 maart 2013
Datum publicatie: 22 maart 2013
Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00818

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij de Stichting CIS te Zeist, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 20 maart 2013
Datum publicatie: 22 maart 2013
Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00819

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij de Stichting CIS te Zeist, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, art. 7:941 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 20 maart 2013
Datum publicatie: 22 maart 2013
Bindend advies GcZ, 20 februari 2013, SKGZ2012.01809

Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiele Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota’s, declaratie, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2009, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 20 februari 2013
Datum publicatie: 27 februari 2013
Bindend GcZ advies, 23 januari 2013, SKGZ2012.02147

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, beëindiging zorgverzekering en aanvul-lende ziektekostenverzekeringen van verzoekster en haar minderjarige zoon, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 23 januari 2013
Datum publicatie: 5 februari 2013
Bindend advies GcZ, 5 december 2012, SKGZ2012.01166

Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, registratie in het incidentenre-gister van de ziektekostenverzekeraar, buitenlandnota, declara-ties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 5 december 2012
Datum publicatie: 21 december 2012
Bindend advies GcZ, 10 oktober 2012, SKGZ2012.00060

Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 10 oktober 2012
Datum publicatie: 19 oktober 2012
Bindend advies GcZ, 12 september 2012, SKGZ2012.00454

Tandheelkunde, implantaten, vordering vanwege ontbreken dekking, vermeende fraude tandarts, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 12 september 2012
Datum publicatie: 19 september 2012