Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Fraude

Wordt met opzet een rekening ingediend voor zorg die niet is geleverd? Dan kan sprake zijn van fraude. Dat kan leiden tot het beëindigen van de verzekering. Of het opnemen in een register, waardoor het afsluiten van een nieuwe verzekering moeilijker wordt.

Aantal resultaten: 39

Resultaten 21 - 30

Bindend GcZ advies,­ 23 januari 2013,­ SKGZ2012.02147

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, beëindiging zorgverzekering en aanvul-lende ziektekostenverzekeringen van verzoekster en haar minderjarige zoon, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 januari 2013
Datum publicatie: 5 februari 2013
Bindend advies GcZ,­ 5 december 2012,­ SKGZ2012.01166

Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, registratie in het incidentenre-gister van de ziektekostenverzekeraar, buitenlandnota, declara-ties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 december 2012
Datum publicatie: 21 december 2012
Bindend advies GcZ,­ 10 oktober 2012,­ SKGZ2012.00060

Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2012
Datum publicatie: 19 oktober 2012
Bindend advies GcZ,­ 12 september 2012,­ SKGZ2012.00454

Tandheelkunde, implantaten, vordering vanwege ontbreken dekking, vermeende fraude tandarts, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 september 2012
Datum publicatie: 19 september 2012
Bindend advies GcZ,­ 12 september 2012,­ SKGZ2012.01141

Veronderstelde fraude, registratie bij de afdeling Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, registratie interne incidenten-register, plastische chirurgie, declaratie, terugvordering uitgekeer-de vergoeding, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 september 2012
Datum publicatie: 19 september 2012
Bindend advies GcZ,­ 11 juli 2012. SKGZ2012.00014

Veronderstelde fraude, buitenlandnota, medisch specialistische zorg, terugvorderen van uitgekeerde vergoedingen, beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het (interne) Incidentenregister en bij het CIS, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 11 juli 2012
Datum publicatie: 12 juli 2012
Bindend advies GcZ,­ 13 juni 2012,­ SKGZ2012.00092

Veronderstelde fraude, misleidende informatie, medisch specialistische zorg, terugvorderen van de uitgekeerde vergoeding, beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, uitsluiting van de aanvullende verzekering voor de duur van vijf jaar, registratie in het (interne) Incidentenregister en kennisgeving van fraude bij het Verbond van Verzekeraars, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2012
Datum publicatie: 15 juni 2012
Bindend advies GcZ,­ 25 januari 2012,­ SKGZ2011.01238

Hulpmiddelenzorg, bril, fraude, gevolgen van de registratie van fraude, registratieperiode, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 januari 2012
Datum publicatie: 22 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 21 december 2011,­ SKGZ2011.01494

Mondzorg, fraude, afspraak met zorgverlener, beëindiging aanvullende verzekering, registratie in intern incidentenregister, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ,­ 9 november 2011,­ SKGZ2011.00946

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, regi-stratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) en de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenlandnota, beëindiging zorgverzekering, beëindiging aanvullende ziektekos-tenverzekeringen, declaraties, Voorwaarden zorgverzekering 2009, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2011, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 november 2011
Datum publicatie: 11 november 2011