Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Fraude

Wordt met opzet een rekening ingediend voor zorg die niet is geleverd? Dan kan sprake zijn van fraude. Dat kan leiden tot het beëindigen van de verzekering. Of het opnemen in een register, waardoor het afsluiten van een nieuwe verzekering moeilijker wordt.

Aantal resultaten: 39

Resultaten 31 - 39

Bindend advies GcZ,­ 14 september 2011,­ SKGZ2011.00617

Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 14 september 2011
Datum publicatie: 22 september 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 augustus 2011,­ SKGZ2010.02689

Buitenland, fraude, neuscorrectie in Libanon, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 augustus 2011
Datum publicatie: 5 september 2011
Bindend advies GcZ,­ 13 februari 2008,­ SKGZ2007.01765

Beëindiging zorgverzekering, royement wegens de vermeende fraude, Voorwaarden zorgverzekering 2007, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 13 februari 2008
Datum publicatie: 22 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2010,­ SKGZ2008.02352

Marokko, vergoeding kosten blindedarmoperatie, royeren aanvullende ziektekostenverzekering, fraude, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 7 april 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 februari 2010,­ SKGZ2009.01480

Bosnië, veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenland nota, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2006, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 8 september 2010,­ SKGZ2010.00604

Iran, neuscorrectie, veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenland nota, beëindiging zorgverzekering, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, het niet vergoeden van gedeclareerde kosten, vordering onderzoekskosten, opzet de verzekeraar te misleiden?, artikel 6:238 lid 2 BW, artikel 7:941 BW, Voorwaarden zorgverzekering 2009, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 8 september 2010
Datum publicatie: 2 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 11 augustus 2010,­ SKGZ2010.00322

Fraude, buitenlandnota, Afghanistan, opname in intern incidentenregister, verhaal onderzoekskosten, registratie bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, opzettelijk gegeven onjuiste voorstelling van zaken?, Voorwaarden zorgverzekering 2007 en 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 11 augustus 2010
Datum publicatie: 2 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 november 2010,­ SKGZ2010.00849

Fraude, buitenlandnota (Syrië), opname in intern incidentenregister, registratie bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, Voorwaarden zorgverzekering 2009, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 17 november 2010
Datum publicatie: 28 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 22 september 2010,­ SKGZ2010.01122

Fraude, buitenlandnota, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting CIS te Zeist, vordering onderzoekskos-ten, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artikel 6:238 lid 2 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 22 september 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011