Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gegevensverstrekking, privacy

Verzekeraars hebben vaak persoonlijke en medische gegevens nodig om te beoordelen of de zorg verstrekt of vergoed wordt. Of zijn verplicht om informatie te delen met bijvoorbeeld het CAK. Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden Europese en Nederlandse privacyregels.

Aantal resultaten: 12

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 17 augustus 2020,­ SKGZ201902445

Verzoekster krijgt binnen 21 dagen na de hoorzittingen inzage in haar dossier.

Privacy, opvragen en inzage gegevens Regelgeving : Algemene verordening gegevensbescherming (Vo. nr. 2016/679), geschil opgelost

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 17 augustus 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020
bindend advies GcZ,­18 april 2018,­SKGZ201800037

Onvolledige informatieverstrekking, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, Regeling TH/NR-010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2018
Datum publicatie: 19 april 2018
bindend advies GcZ,­25 maart 2015,­SKGZ201401996

Veronderstelde fraude, ter beschikking stellen van bank- en klantnummer aan een derde, terugvordering uitgekeerde vergoedingen, opname van gegevens in het interne incidentenregister, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2012, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010-2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 maart 2015
Datum publicatie: 8 april 2015
Bindend advies GcZ,­ 11 januari 2012,­ SKGZ2011.00384

Geneeskundige zorg, buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening, voorwaarden ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 januari 2012
Datum publicatie: 20 januari 2012
Bindend advies,­ 12 oktober 2011,­ SKGZ2010.02050

Fysiotherapie, privacy, controle van de indicatie door de ziekte-kostenverzekeraar, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 oktober 2011
Datum publicatie: 3 november 2011
Bindend advies GcZ,­ 27 augustus 2008,­ SKGZ2008.00233

Toezending kopie overeenkomsten tussen zorgverzekeraar en de door hem gecontracteerde zorgaanbieders, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.2 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 augustus 2008
Datum publicatie: 20 juli 2011
Bindend advies GcZ,­ 19 mei 2010,­ SKGZ2009.02256

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), melding bij Bureau Justitiƫle Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten, Cairo (Egypte), auto-ongeluk, coma, gebroken been en arm, Voorwaarden zorgverzekering 2008, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2010
Datum publicatie: 14 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 23 februari 2011,­ SKGZ2010.00931

Verwerking persoonsgegevens, inschakeling derde, overeenkomst of verbintenis met schademanagementorganisatie?, geen toestemming van betrokkene, verplicht tot medewerking?, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Hoofdstuk 2 paragraaf 1 Wbp, artt. 14, 16, 21 en 25 Wbp, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 3 november 2010,­ SKGZ2010.00007

Buitenland, geneeskundige zorg, geneesmiddelen, declaraties, kosten van hotel, taxi, telefoon en vliegtickets, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 november 2010
Datum publicatie: 15 december 2010
Bindend advies GcZ,­ 3 november 2010,­ SKGZ2009.01932

Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder, DBC, voorwaarden zorgverzekering 2010, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 november 2010
Datum publicatie: 15 december 2010