Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gegevensverstrekking, privacy

Verzekeraars hebben vaak persoonlijke en medische gegevens nodig om te beoordelen of de zorg verstrekt of vergoed wordt. Of zijn verplicht om informatie te delen met bijvoorbeeld het CAK. Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden Europese en Nederlandse privacyregels.

Aantal resultaten: 12

Resultaten 11 - 12

Bindend advies GcZ,­ 27 oktober 2010,­ SKGZ2009.02212

Colombia, geneeskundige zorg, farmaceutische zorg, specificatie nota's, kosten rechtsbijstand, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 27 oktober 2010
Datum publicatie: 15 december 2010
Bindend advies GcZ,­ 27 oktober 2010,­ SKGZ2010.00103

Mondzorg, hoogte vergoeding, toezending originele nota, schadevergoeding, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 oktober 2010
Datum publicatie: 15 december 2010